Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

 

Je mi potešením Vás opäť privítať na pomedzí Liptova a Oravy v krásnom prostredí KÚPEĽOV LÚČKY. Naše pravidelné stretnutie má za úlohu posúdiť kvalitu onkogynekologickej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Prvá časť programu je venovaná kazuistikám a videoprezentáciám. Aj napriek štandardizácii diagnostických a terapeutických postupov, nielen v onkogynekológii, každý pacient je unikátne indivíduum, preto vývoj smeruje k individualizovanej liečbe, "terapii šitej na konkrétneho pacienta". Verím, že vybrané kazuistiky s bohatou diskusiou budú prínosom pre každého účastníka.
V druhej časti krajskí odborníci zreferujú výsledky onkogynekologickej liečby v roku 2015 na jednotlivých pracoviskách.
Vzhľadom na závažnosť problematiky výbor SGPS očakáva účasť zástupcov z každého gynekologického oddelenia na Slovensku a súčasne kolegov neštátnej gynekologickej obce. Prítomnosť primárov a zástupcov primárov je dôkazom profesionality a stavovskej cti.

 

Dovoľujem si osloviť a pozvať sponzorov, farmaceutické firmy, na naše podujatie. V prípade záujmu vytvoríme optimálne podmienky na prezentáciu a reklamu.

 

Organizátori spravia maximum, aby pripravili ideálne podmienky pre každého účastníka Liptovského onkogynekologického dňa.

 

Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
koordinátor podujatia