sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

RÁMCOVÝ PROGRAM

Piatok 17. 5. 2024

Registrácia účastníkov

Slávnostné otvorenie kongresu

Sekcia A

Gynekologická onkológia I. 

Koordinátori: 
Miloš Mlynček, Mikuláš Redecha, Michael Halaška

Gynekologická onkológia II. 

Koordinátori: 
Miloš Mlynček, Mikuláš Redecha, Michael Halaška

Infekcie v odbore gynekológia 

Koordinátori:
Jozef Záhumenský, Peter Sabaka

Sekcia B

Perinatológia I.

Koordinátori: 

Peter Kaščák, Mirko Zibolen, Erik Dosedla, Marián Kacerovský

Perinatológia II.

Koordinátor: 

Peter Kaščák, Mirko Zibolen, Erik Dosedla, Marián Kacerovský

Pôrodná asistencia

Koordinátori: 
Elena Drapáčová, Adriana Nemčoková, Adriana Repková

GALA VEČER

Sobota 18. 5. 2024

Sekcia A

Live surgery I.

Koordinátori: 
Gaby Moawad, Karol Dókuš

Live surgery II. 

Koordinátori: 
Gaby Moawad, Karol Dókuš

Urogynekológia 

Koordinátori: 
Peter Urdzík, Ján Galád

Minimálne invazívna gynekológia

Koordinátori: 
Karol Dókuš, Michal Mára, Gaby Moawad 

Sekcia B

Ambulatná gynekológia 

Koordinátori: 
Jozef Jendrušák, Ján Hruška

Varia 

Koordinátor: 
Alexandra Krištúfková

Forenzné a etické otázky

Koordinátori: 
Peter Kováč, Jozef Záhumenský, Ondrej Prostredník

UKONČENIE KONGRESU

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri