-->

REGISTRÁCIA

ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Registrácia je možná už len priamo na mieste konania konferencie
t.j. v INCHEBA EXPO od 21.6.2019.
ĎAKUJEME!


UKONČENÉ

  • PRIHLÁSENIE AKTÍVNEJ ÚČASTI
  • ZASLANIE ABSTRAKTU
  • PRIHLÁSENIE E-POSTERU

CENNÍK

JEDNOTLIVÁ REGISTRÁCIA
Poplatok v € od 1.3. a na mieste
Člen SGPS / ČGPS 200 €
Nečlen SGPS / ČGPS 250 €
Lekár do 30 rokov, s potvrdením od zamestnávateľa 85 €
Lekár nad 70 rokov zdarma
Pôrodná asistentka, všeobecná sestra
člen SKSaPA (vstup platí na 3 dni)
80 €
Pôrodná asistentka, všeobecná sestra
– účastník z ČR, nečlen SKSaPA (vstup platí na 3 dni)
100 €
Jednodňová registrácia LEKÁR
(registrácia bez stravy)
90 €
DOPLATKY
Poplatok v €
Gala večer (21. 6. 2019 piatok)
Počet vstupeniek je obmedzený!
80 €
Obed (1 osoba / 1 deň) 18 €
Divadelné predstavenie (22.6.2019 sobota) 10 €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

Platobné podmienky pre účastníkov konferencie

Registračné poplatky, vstup na galavečer, obedy a ubytovanie je nutné uhradiť v plnej výške pred začiatkom konferencie bankovým prevodom na účet.

BANKOVÉ ÚDAJE

Názov účtu:  Agentúra  KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov banky: OTP banka Slovensko a.s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1019 9527
BIC/SWIFT: 
OTPVSKBX
Variabilný symbol: Váš pridelený variabilný symbol
Konštantný symbol: 0308

alebo

Názov účtu:  Agentúra  KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
BIC/SWIFT: 
CEKOSKBX
Variabilný symbol: Váš pridelený variabilný symbol
Konštantný symbol: 0308

Upozornenie: Poplatky banke príkazcu sú hradené príkazcom, poplatky banke príjemcu sú hradené príjemcom.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Ponúkame ďalšiu možnosť úhrady a to platobnými kartami typu MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro a American Express. Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém pri registrácii účastníkov. Upozorňujeme účastníkov, aby si skontrolovali, či majú od banky povolenie k internetovým platbám a taktiež dostatočný limit pre odoslanie platby.

STORNO REGISTRÁCIE

Sekretariát konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na kami@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

STORNOPODMIENKY:

do 20. 5. 2019  bez storno poplatku
od 21. 5. – 10. 6. 2019 50% výška registračného poplatku
od 11. 6. 2019 100% výška registračného poplatku

          

REGISTRAČNÝ FORMULÁRON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Registrácia je možná už len priamo na mieste konania konferencie
t.j. v INCHEBA EXPO od 21.6.2019.
ĎAKUJEME!

Generálny partner

Hlavní partneri

Gedeon Richter
medirex group
spadia

Mediálni partneri

Medical Services
acta-medicinae

Partneri

Theramex