Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika,
Lekárska fakulta Košice

vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

XXVI. SCHWARZOV DEŇ

 

16. november 2017 (štvrtok)
Hotel DoubleTree**** by Hilton Košice

Podujatie je certifikované s pridelením kreditov ARS CME.

 

design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2016