sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Vážení kolegovia, milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na najväčšiu akciu našej odbornej spoločnosti v tomto roku.

Je pre nás o to významnejšia, že ide o okrúhly, XXX. ročník kongresu Slovenskej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou.

Kongres sa bude konať v termíne 16. – 18. máj 2024 (štvrtok – sobota) v reprezentatívnych priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave.

Tradične môžete na ňom očakávať bohatý odborný ako aj spoločenský program. Štruktúra odborného programu je koncipovaná tak, aby pokrývala celý náš odbor, jeho ambulantnú i nemocničnú časť, ako aj príbuzné odbory. Nevyhneme sa ani horúcej téme umelej inteligencie, ktorá si k nám nezadržateľne razí svoju cestu.

 

S veľkým potešením vítame pôrodné asistentky, ktoré tu majú vlastný odborný blok ako aj workshop venovaný pôrodnej fyzioterapii. A svojou atraktivitou určite nebudú zaostávať ani workshopy lekárov.

Organizácia tak veľkého podujatia by nebola možná bez láskavej podpory viacerých firiem a partnerov, ktorí tu môžu prezentovať svoje najnovšie produkty a skúsenosti. Veľmi ochotne im poskytneme priestor pre ich satelitné sympóziá a sponzorované prednášky.

Veríme, že všetci radi prijmete naše pozvanie.
Tešíme sa na Vás v májovej Bratislave!

Za organizačný výbor

Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
prezident kongresu

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery