sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Základné témy programu gynekologická onkológia:

  • Štandardizovaná versus personalizovaná medicína
  • Miniinvazívna chirurgia
  • Forénzna problematika onkogynekologickej liečby
  • Paliatívna starostlivosť

Vyžiadané prednášky zahraničných expertov a domácich odborníkov podajú komplexný pohľad na vybrané témy.

Snahou organizátorov bude vytvoriť dostatočný priestor mladým lekárom v kvalifikačnej príprave v subšpecializácii onkológia v gynekológii.


Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
koordinátor programu gynekologická onkológia

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery