sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Perinatológia predstavuje polovicu nášho odboru. Perinatologický blok výročného kongresu SGPS preto predstavuje možnosť odbornej prezentácie pre obvodných i nemocničných gynekológov, ale i neonatológov a pôrodné asistentky. Vítané sú prednášky týkajúce sa nielen vedenia pôrodu a práce na pôrodnej sále.

Priestor je aj pre prenatálnu starostlivosť, rizikovú graviditu, ultrazvukovú diagnostiku v pôrodníctve, popôrodnú starostlivosť. Dôležité budú aj príspevky neonatológov, bez ktorých dnes nie je možné vybudovať kvalitné pôrodnícke pracovisko.

V realite výrazne klesajúcej pôrodnosti je potrebné zamyslieť sa aj nad demografickým vývojom a organizáciou pôrodníckej starostlivosti na Slovensku.


MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín, koordinátor programu perinatológia

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery