sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

V oblasti reprodukčného zdravia tak pôrodné asistentky, ako lekári zohrávame kľúčovú rolu. Okrem odbornosti sa od nás očakáva rešpektovanie súkromia, prianí, empatická a zrozumiteľná komunikácia, individuálny prístup k žene – rodičke, šestonedieľke.

Pozitívna skúsenosť s pôrodom je spojenie, ktoré sa často objavuje v pôrodníctve. Čo to znamená pre nás – pôrodné asistentky a pôrodníkov? Aj to bude téma o ktorej chceme hovoriť.

Pôrodný proces je „dokonalý“ proces, ktorý môžeme podporiť tým, že podporíme rodičku. Prirodzenosť pôrodu, práca pôrodnej asistentky v celom pôrodnom procese, starostlivosť o fyziologickú tehotnú-rodičku-šestonedielku pôrodnou asistentkou, komunikácia, bezpečnosť sú nosnou témou príspevkov.

Vítané sú prednášky nielen týkajúce sa pôrodu, ale aj problematiky popôrodného obdobia – dojčenia a celkovej starostlivosti o šestonedieľku.

Vyžiadané prednášky zahraničných aj domácich odborníkov podajú ucelený pohľad na dané témy.

Workshop s témou „Nepostupujúci pôrod pohľadom fyzioterapeutky“ bude veľkým prínosom pre pôrodné asistentky a lekárov, svoje vedomosti a skúsenosti nám odovzdá p. Mgr. Marika Bajerová.


PhDr. Elena Drapáčová
koordinátorka programu pôrodná asistencia

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery