sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Blok je tematicky voľne otvorený všetkým oblastiam z odboru gynekológie a pôrodníctva, ktoré nemajú samostatný blok v odbornom programe.

Už vopred môžeme avizovať niektoré atraktívne a veľmi zaujímavé témy akými sú:

  • štandardné diagnostické a terapeutické postupy z dielne MZ SR
  • nástup umelej inteligencie (AI) do medicíny a odboru gynekológie a pôrodníctva
  • správy z projektov a klinických štúdií bežiacich na Slovensku

Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD, MBA

koordinátori programu Varia

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery