Celoštátna analýza perinatálnej a materskej morbidity a mortality

Celoštátna analýza perinatálnej a materskej morbidity a mortality v SR za rok 2019 Sekcia perinatálnej medicíny SGPS – webinár

Štvrtok 10. 12. 2020, v čase 16.00 – 19.00 hod.
ONLINE
Celoštátna analýza perinatálnej a materskej morbidity a mortality

Koordinátorom konferencie  je doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ

Registráciu je možné vykonať:
on-line: registračným formulárom na tejto stránke
e-mailom:sekretariat@agenturakami.sk

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Certifikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

PROGRAM

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!