sgps kongres 2022

Prezidenti kongresu

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
As. MUDr. Radovan Vlk

Viceprezidenti kongresu

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
MUDr. Oldřich Šottner

Predseda vedeckej rady

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Členovia vedeckej rady:

Doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.  
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.
Mgr. Kateřina Janoušková
MUDr. Jozef Jendrušák
Prof. MUDr. Marián Kácerovský, Ph.D.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.


Prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA
Doc. MUDr. Erik Kudela, PhD.
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
MUDr. Oldřich Šottner
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
As. MUDr. Radovan Vlk
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, PhD.
Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
MUDr. Vladimír Dvořák, ml.
MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Korbel, CSc.
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
MUDr. Oldřich Šottner
As. MUDr. Radovan Vlk
Kamila Crhová
Štefánia Kamenická
Generálny partner Hlavní partneri Partneri