sgps kongres 2023 sgps kongres 2023

Prezident kongresu:  
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Viceprezident kongresu:
MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Členovia vedeckej rady:
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
MUDr. Jozef Adam, PhD.
MUDr. Adam Adamec
MUDr. Peter Babala, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
MUDr. Pavel Doležal, PhD.
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
MUDr. Jozef Jendrušák


Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
MUDr. Igor Slezák, PhD.
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH.
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
Doc. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Organizačný výbor:
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Štefánia Kamenická

Generálny partner
Hlavní partneri
Partneri