sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Organizačný sekretariát kongresu

Agentúra KAMI s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 706 272
DIČ: 2022285782
IČ DPH: SK2022285782

agenturakami@agenturakami.sk
www.agenturakami.sk

Agentúra KAMI logo

Mgr. Miroslava KOZÁKOVÁ
 +421 948 656 488
 agenturakami@agenturakami.sk
registrácia účastníkov, zasielanie abstraktov

Mgr. Lucia KOZÁKOVÁ
 +421 948 270 880
 sekretariat@agenturakami.sk
zabezpečenie ubytovania

Ing. Katarína KAMENICKÁ
 +421 915 924 390
 prevadzka@agenturakami.sk
fakturácia

Štefánia KAMENICKÁ
 +421 905 530 158
 kamenicka@agenturakami.sk
komunikácia s vystavovateľmi

Jakub KOZÁK
 +421 910 993 848
 event@agenturakami.sk
komunikácia s vystavovateľmi

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery