sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Dôležité termíny

Prihlasovanie aktívnej účasti: do 31.3.2024
Zasielanie abstraktov: do 31.3.2024
Využitie zvýhodnenej registrácie: do 29.2.2024
Zasielanie E-posterov: do 30.4.2024

CENNÍK REGISTRÁCIE

Poplatok v € do 29. 2. 2024 od 1. 3. a na mieste
Člen SGPS 180 € 240 €
Nečlen SGPS, zahraničný účastník 240 € 300 €
Lekár do 30 rokov 70 € 120 €
Lekár nad 70 rokov zdarma zdarma
Pôrodná asistentka, všeobecná sestra, člen SKSaPA (vstup platí na celý kongres) 70 € 110 €
Pôrodná asistentka, všeobecná sestra, nečlen SKSaPA (vstup platí na celý kongres) 110 € 165 €
Workshopy 60 €
Workshopy budú prebiehať vo štvrtok 16. 5. 2024. Možnosť prihlásenia do 15. 3. 2024 alebo do obsadenia kapacity. Sledujte webstránku kongresu.

DOPLATKY

Poplatok v €
Gala večer (17. 5. 2024 piatok)
Počet vstupeniek je obmedzený
100 €
Obed (1 osoba / 1 deň) 20 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

Platobné podmienky pre účastníkov kongresu

Registračné poplatky, vstup na galavečer, obedy a ubytovanie je nutné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom na účet.


BANKOVÉ ÚDAJE

Názov účtu: Agentúra  KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: bude Vám priradený po zaregistrovaní
Konštantný symbol: 0308
Upozornenie: Poplatky banke príkazcu sú hradené príkazcom, poplatky banke príjemcu sú hradené príjemcom.


Ponúkame ďalšiu možnosť úhrady a to platobnými kartami typu MasterCard, Visa, Visa Electron a Maestro. Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém pri registrácii účastníkov. Upozorňujeme účastníkov, aby si skontrolovali, či majú od banky povolenie k internetovým platbám a taktiež dostatočný limit pre odoslanie platby.


STORNO REGISTRÁCIE

Sekretariát kongresu musí byť vyrozumený o zrušení účasti na kongrese písomne e-mailom na agenturakami@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.


STORNOPODMIENKY:

do 10. 4. 2024  bez storno poplatku
od 11. 4. – 25. 4. 2024 50% výška registračného poplatku
od 26. 4. 2024 100% výška registračného poplatku

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Možnosť registrácie priamo na mieste konania kongresu.
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery