sgps kongres 2023 sgps kongres 2023

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Účastník


Informovanie dotknutej osoby *

Zamestnávateľ:


Povinné informovanie k registrácii

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Typ registrácie


Kongresový balíček:Balíček obsahuje:
registráciu na kongres, 2 x obed (piatok, sobota), vstup na Gala večer – piatok 12. 5. 2023.

Možnosť doobjednania:


Jednotlivá registrácia:

Obedy (môžete vybrať viacero súčasne):Gala večer 12. 5. 2023:


Zvoľte termín jednodňovej registrácie (môžete vybrať viacero súčasne):Obedy (môžete vybrať viacero súčasne):Gala večer 12.5.2023:


Účasť:


Prihlásenie sa k aktívnej účasti obsahuje jeden príspevok (prednáška / poster). Pre nahlásenie viacerých príspevkov, zopakujte registráciu cez formulár alebo kontaktujte priamo Agentúru KAMI, mailom: agenturakami@agenturakami.sk


ABSTRAKT má obsahovať:
NÁZOV PRÍSPEVKU - MENO AUTORA a kolektív autorov - PRACOVISKO
ÚVOD – METODIKA - VÝSLEDKY - ZÁVER
GRANTOVÁ PODPORA

* Abstrakt môžete zaslať aj samostatne na mailovú adresu: agenturakami@agenturakami.sk do 28. 2. 2023.


ABSTRAKT má obsahovať:
NÁZOV PRÍSPEVKU - MENO AUTORA a kolektív autorov - PRACOVISKO
ÚVOD – METODIKA - VÝSLEDKY - ZÁVER
GRANTOVÁ PODPORA

* Poster prosíme pripraviť podľa návodu tu

Registráciu hradí:Kontakt na zástupcu firmy

Požadujem vystaviť faktúru:


Faktúru zaslať:

Fakturačné údaje

Celková cena:


Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e-mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.


Generálny partner
Hlavní partneri
Partneri