-->

PROGRAM SEKCIE SESTIER

Milé dámy,
počas IV. spoločnej konferencie SGSP SLS a ČGPS ČLS JEP pre Vás pripravujem ODBORNÝ  PROGRAM určený sestrám a pôrodným asistentkám, predbežne v PIATOK  21.6.2019 v čase 9:00 – 17:00 hod. v priestoroch Expo Klubu .

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Piatok 21.6.2019

09:15 – 11:00 Blok A
Koordinátori: Martina Bašková, Aleš Roztočil, Alexandra Krištúfková

Amniotic fluid embolism
30 min.
Knight M. (UK)

A large Italian prospective population based study of women undergoing peripartum hysterectomydue to obstetric haemorrhage
20 min.
Donati S., D´Aloja P. (Italy)

Najnovšie odporúčania WHO v pôrodnej asistencii a ich využitie v praxi
15 min.
Cifríková R., Bašková M., Partizánske, Martin

Laskavý císařský řez
15 min.
Roztočil A., Daňhelová R., Jihlava

Diskusia
25 min.

11:00 – 11:30 Prestávka

11:30 – 12:45 Blok B
Koordinátori: Adriana Repková, Eva Urbanová

Faktory ovplivňujíci výběr porodnice
10 min.
Zemanová M., Kameníková M., Brno

Pôrodné asistentky a podpora fyziologického pôrodu
10 min.
Takácsová E., Repková A., Hrabčáková J., Bratislava

Sú rodičky spokojné s podpornou osobou pri pôrode?
10 min.
Urbanová E., Bašková M., Maskálová E., Šrenkelová A., Martin

Vliv druhu anestezie na pooperační bolest a žen po císařském
10 min.
Ďanková N., Praha

Epidurální analgezie u vaginálního porodu z pohledu porodní asistentky
10 min.
Kameníková M., Kilianová Ž., Brno

Diskusia
25 min.

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 16:00 Blok C
Koordinátori: Ľudmila Matulníková, Štepánka Bubeníková

GDM – rizikové faktory, screening a léčba
10 min.
Benešová D., Praha

Partus extramuralis, minulosť a prítomnosť
10 min.
Machútová V., Praha

Identifikácia prediktorov pôsobiacich v pozadí dilémy dojčenia verzus nedojčenia
10 min.
Matulníková Ľ., Dorazilová R., Čížková M., Olomouc

Těhotenství, porod a šestinedělí očima vietnamských žen
10 min.
Leová M.T., Praha

Výhody medziodborové spolupráce porodní asistence a fyzioterapie
10 min.
Biľová L., Řezáčová K., Chuchutová L., Macháčková V., Krofta L., Wagner P., Praha

Význam alternativní léčby u onkologických pacientů z pohledu sestry
10 min.
Šimonová D., Praha

Ošetřovatelská péče o ženu v onkologickém stacionáři
10 min.
Talašová D., Praha

Diskusia
40 min.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

Generálny partner

Hlavní partneri

Gedeon Richter
medirex group
spadia

Mediálni partneri

Medical Services
acta-medicinae

Partneri

Theramex