sgps kongres 2024 sgps kongres 2024
Vážené kolegyne a kolegovia!

Pomerne nedávno sme mali možnosť stretnúť sa na VIII. spoločnom kongrese ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS v Bratislave, kde sme v príjemnej atmosfére mohli načerpať nové informácie a poznatky z gynekológie a pôrodníctva, pôrodnej asistencie a taktiež sme mohli budovať naše vzájomné osobné kontakty a vzťahy.

Pre odbornú verejnosť sú takéto podujatia mimoriadne dôležité, a preto sa prirodzene stávajú stabilnou súčasťou našich pracovných programov. Rok 2023, samozrejme, nemôže byť výnimkou. Preto Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť plánuje organizáciu kongresu aj v tomto kalendárnom roku. Ten však bude výnimočný v tom, že napriek uplynulým rokom, keď sme túto aktivitu úspešne spoluorganizovali s Českou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou ČLS JEP, nasledujúci kongres bude v plnej réžii SGPS. Tento fakt predstavuje hneď niekoľko výziev z organizačného, personálneho, technického, ale najmä odborného hľadiska.


Nadchádzajúci kongres má reprezentovať to, čo dokáže naša odborná obec pripraviť tak, aby jednotlivé body programu boli nielen realizované, ale hlavne aby boli obohacujúce pre našu ambulantnú, klinickú, vedecko-výskumnú či pedagogickú prax. Ambíciou kongresu je poskytnúť v úvode kvalitné workshopy zamerané na praktické vedomosti a zručnosti z gynekológie a pôrodníctva a následne vyvážený odborný program pokrývajúci potreby ambulantnej i nemocničnej zložky našej odbornosti, resp. pôrodnej asistencie. Organizátori zvolili za miesto kongresu metropolu severného Slovenska – Žilinu, ktorá isto predstavuje atraktívnu a dostupnú destináciu pre pripravované podujatie.

Dúfam, že sa nám spoločným úsilím podarí dosiahnuť to, čo sa od kongresu SGPS SLS očakáva. Preto vás srdečne pozývam na aktívnu účasť na tvorbe odborného programu a následne na osobnú prítomnosť na tomto hlavnom odbornom podujatí SGPS SLS v roku 2023.Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery