VYSTAVOVATELIA

PONUKA PRE FIRMY

Dobrý deň z Agentúry KAMI dámy a páni.

Ďakujeme za Váš záujem o podporu podujatia VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP.
Konferencia je zameraná na prezentácie nových poznatkov a skúseností v gynekológii. Je určená pre široký okruh lekárov, sestier, zástupcov kliník a gynekologických oddelení.
Srdečne Vás na toto podujatie pozývame.

Ponúkame možnosť spolupráce formou KONFERENČNÝCH BALÍČKOV

GENERALNÝ PARTNER

dohodou

HLAVNÝ PARTNER

dohodou

Vystavovateľ BALÍČEK A

10.990 € + DPH

Vystavovateľ BALÍČEK B

3.990 € + DPH

Vystavovateľ BALÍČEK C / MIN

2.990 € + DPH


PREZENTAČNÝ STÁNOK

veľkosť plochy je určená výškou partnerstva, INCHEBA Expo ponúka dostatočný priestor pre Váš prezentačný stánok.

SCHVÁLENIE EXPOZÍCIE

Schválenie expozície je potrebné len v prípade, že pôjde o STÁNOK väčšieho rozsahu. Vybavenie stánku elektrickými spotrebičmi je potrebné konzultovať so zástupcom agentúry KAMI. Rozmery a vybavenie výstavnej expozície budú kontrolované agentúrou KAMI, s.r.o. / INCHEBA

DOOBJEDNANIE STÁNKOV

Na požiadanie Vám zabezpečíme stánok s vybavením podľa záujmu.

STÁNOK A - OCT 4 m2 - cena 144,- € + DPH
STÁNOK B - OCT 6 m2 - cena 216,- € + DPH
STÁNOK C - OCT 12 m2 - cena 436,- € + DPH

V každom stánku bude koberec + vybavenie podľa popisu. V cene je zahrnutý aj prívod elektriny – do 2 kw.
Informácie: kamenicka@agenturakami.skAKTÍVNA ÚČASŤ na konferencii

 • firemné sympózium – dohodou
 • prednáška v bloku – dohodou

LOGO SPOLOČNOSTI

Logo Vašej spoločnosti prosíme dodať obratom, v tlačovej kvalite na adresu: kamenicka@agenturakami.sk
Umiestnenie: web stránka konferencie, materiály konferencie

INZERCIA V BULLETINE

Predpokladaný formát bulletinu je A5.
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu kamenicka@agenturakami.sk, najneskôr do 15.5.2019.

VKLAD MATERIÁLOV DO KONFERENČNÝCH BALÍČKOV

Materiály (min. 800 ks) je potrebné dodať na adresu:
Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, najneskôr do 15.5.2019.

UBYTOVANIE firemných zástupcov

Zabezpečuje Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba:
Ing. Martin Oltznauer, +421 917 830 176
Ponuku si vyžiadajte e-mailom: kami@agenturakami.sk

Všetky Vaše požiadavky, týkajúce sa účasti Vašej spoločnosti na kongrese môžete adresovať:
Agentúra KAMI, s.r.o., Štefánia Kamenická
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk,
tel.: +421 905 530 158


Váš záujem prosím potvrďte vyplnením formulára, alebo zaslaním objednávky.

S úctou
Štefánia Kamenická a organizátori konferencie


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA VYSTAVOVATEĽ / PARTNER

ZÁVÄZNE OBJEDNÁVAME:

Vystavovateľ BALÍČEK A

 • výstavná plocha A (veľkosť 10 m2, zapožičanie stolov / stoličiek – bez obrusov)
 • jednostránková inzercia v bulletine
 • 4 x vstup na konferenciu + 4 x vstupenka na gala večer
 • vkladanie reklamných materiálov do konferenčných balíčkov (cca 800 ks)
 • umiestnenie loga na webovej stránke konferencie

Vystavovateľ BALÍČEK B

 • výstavná plocha B (veľkosť 8 m2, zapožičanie stolov / stoličiek – bez obrusov)
 • jednostránková inzercia v bulletine
 • 3 x vstup na konferenciu + 3 x vstupenka na gala večer
 • vkladanie reklamných materiálov do konferenčných balíčkov (cca 800 ks)
 • umiestnenie loga na webovej stránke konferencie
Cena sa zvyšuje v závislosti od veľkosti prenajatej plochy. Každý ďalší m2 plochy stojí 400 € + DPH. V prípade záujmu, vyplňte v sekcii "Možnosť doobjednania".

Vystavovateľ BALÍČEK C / MIN

 • výstavná plocha C,D (veľkosť 6 m2, zapožičanie 1 stola / 2 stoličiek – bez obrusov)
 • 2 x vstup na konferenciu + 2 x vstupenka na gala večer
 • umiestnenie loga na webovej stránke konferencie

Prednáška v bloku

 • 15 min v programe, konzultované s organizátormi
Možné len so zakúpením balíčka!

Inzercia v odbornom programe

 • inzercia v programe – 1 plnofarebná stránka formátu A5

Vkladanie reklamných materiálov (800 ks)

CENA CELKOM:


MOŽNOSŤ DOOBJEDNANIA:

Elektrická prípojka:

Máme záujem zapožičať:

V prípade, že požadujete zapožičanie inventára nad rámec balíčka, špecifikujte prosím Vaše požiadavky. Inventár Vám bude doúčtovaný!

Stôl ks

Stoličky ks

Iné

Výstavná plocha naviac:

Za každý 1 m2 naviac doúčtujeme 400 € + DPH

Počet naviac

m2

CENA CELKOM:

€ + DPH

Registrácia firemného zástupcu:

Počet osôb

x 30 € / os. - celá konferencia


Vstupenka na GALA VEČER:

Počet miest je obmedzený!

Počet osôb

x 80 € / os.


Možnosť doobjednania obedov:

Cena obeda je 18 € {polievka, hlavné jedlo, nápoj)

Piatok 21.6.2018

x 18 € / os.

Sobota 22.6.2018

x 18 € / os.


CENA CELKOM:

€ vrátane DPHInštalácia výstavnej expozície: 20. 6. 2019 štvrtok popoludní / 21. 6. 2019 piatok ráno

Demontáž výstavnej expozície: 23. 6. 2019 nedeľa popoludní

Generálny partner

Hlavní partneri


Partneri