-->

VYSTAVOVATELIA

INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV


Dobrý deň z Agentúry KAMI dámy a páni.

Ďakujeme za Váš záujem o podporu podujatia VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. Konferencia je zameraná na prezentácie nových poznatkov a skúseností v gynekológii. Je určená pre široký okruh lekárov, sestier, zástupcov kliník a gynekologických oddelení.
Srdečne Vás na toto podujatie pozývame.

Ponúkame možnosť spolupráce formou KONFERENČNÝCH BALÍČKOV

PREZENTAČNÝ STÁNOK

veľkosť plochy je určená výškou partnerstva, INCHEBA Expo ponúka dostatočný priestor pre Váš prezentačný stánok.

MONTÁŽ STÁNKOV bude v INCHEBE prebiehať:
Štvrtok 20.6.2019, v čase od 13:00 hod. do 22:00 hod.
Piatok 21.6.2019, v čase od 07:00 hod. do 08:30 hod.

DEMONTÁŽ STÁNKOV:
Nedeľa 23.6.2019, od 12:00 hod., resp. po skončení odborného programu.

MAPA OBJEKTU

LOGO SPOLOČNOSTI

Logo Vašej spoločnosti prosíme dodať obratom, v tlačovej kvalite na adresu: kamenicka@agenturakami.sk

INZERCIA V BULLETINE

Pripravovaný formát bulletinu je A5.
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu kamenicka@agenturakami.sk, najneskôr do 30.5.2019.
Inzercie dodané po tomto termíne nebudú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

VKLAD MATERIÁLOV DO KONFERENČNÝCH BALÍČKOV

Materiály (cca. 1000 ks) je potrebné dodať na adresu:
Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, najneskôr do 30.5.2019.

UBYTOVANIE firemných zástupcov

Zabezpečuje Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína KAMENICKÁ, tel.: +421 915 924 390
Ponuku si vyžiadajte e-mailom: kami@agenturakami.sk

SCHVÁLENIE EXPOZÍCIE

Schválenie expozície je potrebné len v prípade, že pôjde o STÁNOK väčšieho rozsahu.
Je nevyhnutné INFORMOVAŤ agentúru KAMI / Inchebu o použitých elektrických prístrojoch a spotrebičoch na stánku, s ohľadom na BEZPEČNOSTNÉ a POŽIARNÉ PREDPISY!

ELEKTRINA

Elektrina pre stánky / hala A1 v INCHEBE je iba DENNÁ, po skončení podujatia v daný deň sa prívod vypína.

Ak máte na stánku chladničku a požadujete NOČNÝ PRÍVOD ELEKTRINY je nutné túto požiadavku NAHLÁSIŤ a doobjednať samostatný nočný prívod elektriny a službu doplatiť! (predbežná cena: 90 € / prívod – počas celej konfererencie)

V HALE A1 bude umiestnených 10 rozvádzačov s dostatočným množstvom el. prípojok. Na dotiahnutie k stánku použite prosím VLASTNÉ PREDLŽOVAČKY.

VSTUP do priestorov INCHEBY

bude umožnený len s REGISTRAČNOU MENOVKOU! Objekt je strážený SBS.
PROSÍME zaregistrovať všetkých návštevníkov konferencie.

INFORMÁCIE / DENNE pri REGISTRÁCII

 • doregistrovanie zástupcov firiem
 • zakúpenie obedov
  Obedy sú zabezpečované catteringovou spoločnosťou, možnosť zakúpenia obedov na mieste – LIMITOVANÉ!
 • zakúpenie vstupeniek galavečer / kapacita obmedzená
 • zakúpenie vstupeniek na divadelné predstavenie / kapacita obmedzená

PARKOVANIE / VSTUP DO AREÁLU

Parkovanie nie je spoplatnené, bude umožnené len na základe PARKOVACÍCH KARIET, ktoré dostanú registrovaní účastníci GRATIS!

Všetky Vaše požiadavky, týkajúce sa účasti Vašej spoločnosti na kongrese môžete adresovať:
Agentúra KAMI, s.r.o., Štefánia Kamenická
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk,
tel.: +421 905 530 158


S úctou
Štefánia Kamenická a organizátori konferencie


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA VYSTAVOVATEĽ / PARTNER

ZÁVÄZNE OBJEDNÁVAME:

Vystavovateľ BALÍČEK A

 • výstavná plocha A (veľkosť 10 m2, zapožičanie stolov / stoličiek – bez obrusov)
 • jednostránková inzercia v bulletine
 • 4 x vstup na konferenciu + 4 x vstupenka na gala večer
 • vkladanie reklamných materiálov do konferenčných balíčkov (cca 800 ks)
 • umiestnenie loga na webovej stránke konferencie

Vystavovateľ BALÍČEK B

 • výstavná plocha B (veľkosť 8 m2, zapožičanie stolov / stoličiek – bez obrusov)
 • jednostránková inzercia v bulletine
 • 3 x vstup na konferenciu + 3 x vstupenka na gala večer
 • vkladanie reklamných materiálov do konferenčných balíčkov (cca 800 ks)
 • umiestnenie loga na webovej stránke konferencie
Cena sa zvyšuje v závislosti od veľkosti prenajatej plochy. Každý ďalší m2 plochy stojí 400 € + DPH. V prípade záujmu, vyplňte v sekcii "Možnosť doobjednania".

Vystavovateľ BALÍČEK C / MIN

 • výstavná plocha C,D (veľkosť 6 m2, zapožičanie 1 stola / 2 stoličiek – bez obrusov)
 • 2 x vstup na konferenciu + 2 x vstupenka na gala večer
 • umiestnenie loga na webovej stránke konferencie

Inzercia v odbornom programe

 • inzercia v programe – 1 plnofarebná stránka formátu A5

Vkladanie reklamných materiálov (800 ks)

CENA CELKOM:


MOŽNOSŤ DOOBJEDNANIA:

Elektrická prípojka:

Máme záujem zapožičať:

V prípade, že požadujete zapožičanie inventára nad rámec balíčka, špecifikujte prosím Vaše požiadavky. Inventár Vám bude doúčtovaný!

Stôl ks

Stoličky ks

Iné

Výstavná plocha naviac:

Za každý 1 m2 naviac doúčtujeme 400 € + DPH

Počet naviac

m2

CENA CELKOM:

€ + DPH

Registrácia firemného zástupcu:

Počet osôb

x 30 € / os. - celá konferencia


Vstupenka na GALA VEČER:

Počet miest je obmedzený!

Počet osôb

x 80 € / os.


Možnosť doobjednania obedov:

Cena obeda je 18 € {polievka, hlavné jedlo, nápoj)

Piatok 21.6.2018

x 18 € / os.

Sobota 22.6.2018

x 18 € / os.


CENA CELKOM:

€ vrátane DPHGenerálny partner

Hlavní partneri

Gedeon Richter
medirex group
spadia

Mediálni partneri

Medical Services
acta-medicinae

Partneri

Theramex