WORKSHOPY

Dámy a páni,
súčasťou VI. spoločnej konferencie SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP je realizácia workshopov.

Workshopy č. 1 a č. 2 budú prebiehať vo ŠTVRTOK 20.6.2019, v čase 14:00 – 17:00 hod., v konferenčných priestoroch hotela CARLTON.

Workshop č. 3 bude prebiehať vo ŠTVRTOK 20.6.2019, v čase 14:00 – 17:00 hod.v simulačnom centre LFUK. Registrácia bude v hoteli Carlton, odchod autobusu bude o 13:30 od hotela Carlton.

Registrácia na workshopy: od 13:00 hod. v hoteli Carlton

Možnosť prihlásenia na workshopy bude možná až do vyčerpania kapacity. Potvrdenie o účasti na workshope obdržíte elektronicky.

Pre viac informácií kontaktujte organizátorov konferencie.

WORKSHOP Č. 1

UZV v II. a III. trimestri tehotnosti

Prof. MUD. Robert Dankovčík, PhD.

Témy workshopu:
 • Ako zvýšiť záchytnosť vvch srdca v štvordutinovej projekcii a pri vyšetrení výtokových traktov
 • Ako neprehliadnuť orofaciálne rázštepy- tipy a triky
 • Dopplerovské vyšetrenie plodu v III. trimestri v bežnej ambulantnej praxi, objektivizácia fetoplacentárnej cirkulácie

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 2

MANAŽMENT PREKANCERÓZ MATERNICOVÉHO KRČKA A VULVY

MUDr. Ľudovít Janek

Prednášky:
 • Masák L., Mokráš C.
  Úskalia a omyly v kolposkopii
 • Janek Ľ.
  Kolposkopia a menežment adenoléziíí krčka maternice
 • Jendrušák J.
  Biopsia cervixu
 • Dvorák L.
  Ošetrenie cervikálnych lézií lege artis
 • Turyna R.
  Kolposkopia v manažzmente lézii vulvy a anu
 • Šidlová H.
  Rozhovor s patológom ako diagnostický nástroj

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 3

NALIEHANIE PLODU PANVOVÝM KONCOM

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Tréning obratu vonkajšími hmatmi a extrakcie následnej hlavičky.
Workshop bude určený pre lekárov aj pôrodné asistentky.
Bude sa konať v simulačnom centre LFUK
Prednášky k Workshopu
 1. Pôrod koncom panvovým state of the art
 2. Obrat vonkajšími hmatmi - prednáška + videoprezentácia
 3. Komplikácie pôrodu plodu naliehajúceho koncom panvovým a ich forenzný dopad
 4. Extrakcia hlavičky plodu Veit-smellie-mauriceau hmatmi alebo pôrodníckymi kliešťami (Piperove, Kjellandove kliešte) - nácvik na fantóme.

Prednášky:
 • Hnilicová S.
  Simulácie a tréning v pôrodníctve
 • Záhumenský J.
  Naliehanie plodu KP, aký je stav 16 rokov po TBT
 • Hruban L.
  External cephalic version
 • Procházka M.
  Bezpečné vedení porodu koncem pánevním. Polohování rodičky. Analgezie. Augmentace

Praktická časť:
 • Hruban L.
  Tréning obratu vonkajšími hmatmi na simulátore
 • Záhumenský J.
  Tréning extrakcie následnej hlavičky na simulátore. Veit Mauriceau Smellie hmat versus Forceps (Kjelland, Piper)

Cena workshopu: 50,- €REGISTRAČNÝ FORMULÁR WORKSHOPY

ÚčastníkRegistráciu hradí:Kontakt na zástupcu firmy

Vyberte si workshop

Cena registrácie workshopu: 50,- €


Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.


Generálny partner

Hlavní partneri

Gedeon Richter
SPADIA

Mediálni partneri

Partneri

Theramex