sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

INFORMÁCIE k realizácii workshopov

Čas konania workshopov:    štvrtok 16. 5. 2024, 13:00 – 15:00 hod., 15:00 – 17:00 hod
Miesto konania:    Hotel Hilton, Bratislava , salónik  EMBASSY, PARIS, CONRAD a ROOM FOAER
Registrácia účastníkov:    12:00 – 16:00 hod. – recepcia hotela
Počet je obmedzený kapacitou salónika !!!


V prípade prihlásenia na workshop je potrebné

Ak potrebujete viac informácií k realizácii workshopov, kontaktujte zástupcov Agentúry KAMI.

W1 / Ultrazvuk v rukách gynekologa

Koordinátor: Doc. MUDr. Vít WEINBERGER, Ph.D.INFO
Termín: štvrtok 16. 5. 2024
Čas: 13:00 – 15:00 hod. - ROOM FOYER
Max. kapacita: 60 os.

Na workshopu uvidíte komentované live scany – vyšetření pacientek s gynekologickými nálezy.

Vše bude probráno z pohledu transvaginálního i transabdominálního přístupu.

Bude prezentován ultrazvukový management a diferenciální diagnostika adnexálních lézí, pánevní bolesti v gynekologické ambulanci – terminologie, diagnostika, kazuistiky.

 • Live scany – pánev i dutina břišní  (Weinberger Vít)
 • Adnexální nálezy v UZ obraze + kazuistiky (Koblížková Michaela)
 • Ultrazvukové vyšetření pánevní endometriózy (Felsinger Michal)

W2 / Fetálna echokardiografia

Koordinátor: Doc. MUDr. Peter OLEJNÍK, PhD.INFO
Termín: štvrtok 16. 5. 2024
Čas: 15:00 – 17:00 hod. - salónik EMBASSY
Max. kapacita: 30 os.

Cieľom workshopu je oboznámiť gynekológov so správnou technickou realizáciou prenatálneho echokardiografického vyšetrenia srdca v II. trimestri tehotenstva. Zároveň môžu gynekológovia získať praktické zručnosti pri zobrazovaní základných vrodených vývojových chýb (VVCH) srdca u plodu. Po prenesení týchto skúseností do klinickej praxe tak bude možné zlepšiť prenatálny záchyt kritických VVCH srdca na Slovensku a dosiahnuť tak zlepšenie nielen prežívania, ale aj kvality života detí s VVCH srdca.

V rámci workshopu bude účastníkom predstavený „Virtual Reality (VR)“ simulátor prenatálnej echokardiografie s praktickou ukážkou „live“ skenovania zdravého srdca plodu so zameraním sa na využitie všetkých základných zobrazovacích projekcií. V druhej časti budú prezentované „live“ ukážky vyšetrení plodov s najčastejšími vrodenými chybami srdca. V tretej časti budú mať účastníci workshopu možnosť vyskúšať si „hands-on“ praktický tréning prenatálnej echokradiografie u 17-tich najčastejších vrodených chýb srdca na VR simulátore.

KAPACITA NAPLNENÁ!

LFUK vyštudoval v rokoch 1998 – 2004. Na Klinike detskej kardiológie LFUK a DKC, ako aj v rámci DKC, pôsobí od roku 2004. Odbornú špecializáciu v detskej kardiológii v rámci LFUK nadobudol v roku 2013. S témou „Moderné zobrazovacie metódy v detskej kardiológii“ v rámci odboru „Pediatria“ na LFUK úspešne habilitoval v roku 2019. Od roku 2020 pôsobí ako prednosta Kliniky detskej kardiológie LFUK a DKC, Bratislava. Zodpovedá za pregraduálnu výučbu detskej kardiológie v rámci LFUK ako aj za celoslovenskú postgraduálnu výučbu detskej kardiológie v rámci LFUK. Klinicky sa v rámci DKC zameriava najmä na moderné zobrazovanie v detskej kardiológii vrátane realizácie 3D, či už tlačených alebo virtuálnych, modelov patologických sŕdc v rámci intervenčného plánovania. Prenatálnej echokardiografii sa dlhodobo aktívne venuje od roku 2011.

W3 / Kolposkopia

Koordinátori: MUDr. Jozef JENDRUŠÁKINFO
MUDr. Ľudovít JANEK
Termín: štvrtok 16. 5. 2024
Čas: 13:00 – 15:00 hod. - salónik PARIS
Max. kapacita: 40 os.

Cieľom kolposkopického workshopu je čo najviac priblížiť túto problematiku hlavne mladej, nastupujúcej generácii lekárov. Tak ako v každej činnosti, aj tu musíme dodržiavať určité princípy a postupy, ak sa chceme dopracovať k úspešnému výsledku. 

Veľmi dôležité je od samého začiatku si vypracovať návyk správnych postupov. Od adekvátnej materiálnej prípravy vyšetrenia až po systematické vyhodnocovanie vzniknutého obrazu. 

Kolposkopický obraz je výslekom fyzikálnych a chemických dejov, ktorým treba rozumieť, ak ho chceme správne interpretovať a tým pádom aj stanoviť správnu diagnózu.  

Cieľom stretnutia je uviesť poslucháčov do tejto problematiky a následne na kolposkopických obrazoch demonštrovať vplyv noxy (zápalu,  HPV infekcie, poranenia),  alebo aj fyziologického stavu (gravidita)  na variabilitu výsledného obrazu a jeho správnu interpretáciu. 

Do programu worshopu budú zaradené: 

 1. popis transformačnej zóny, čo to je,  aké sú jej typy,
 2. najčastešie benígne nálezy:
  – cervicitída  –  aktútna,  chronická,  zmožená cievna kresba pri chronickej cervicitíde a jej znaky
  – polypy,
  – ovula Nabothi
  – immatúrma metaplázia a všetky jej znaky
 3. prekancerózne lézie LSIL, HSIL, ich základné znaky,  diferenciálna diagnostika 

Program workshopu

MUDr. Jozef Jendrušák
Komplexný prístup ku kolposkopickému vyšetreniu

MUDr. Jozef Jendrušák
Lézie LSIL v kolposkopickom obraze

MUDr. Ctirad Mokráš
Lézie HSIL v kolposkopickom obraze

Doc. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
LSIL versus HSIL – diagnostická dilema

MUDr. Ladislav Masák
Prekvapujúci nález Ca cervicis uteri

KAPACITA NAPLNENÁ!

W4 / Pôrodná asistencia - Nepostupujúci pôrod pohľadom fyzioterapeutky

Koordinátorka: Mgr. Marika BAJEROVÁ INFO
Čas: 15:00 – 17:00 hod. - salónik CONRAD
Max. kapacita: 30 os.

Workshop je určený pre pôrodné asistentky a lekárov !

PODPORA PŘIROZENÉHO PORODU POHLEDEM FYZIOTERAPEUTKY

Zaměříme se na zhodnocení specifik a na vyhodnocení jednotlivých faktorů ovlivňujících průběh porodu. Pozornost budeme věnovat sledování průběhu porodu s ohledem na myoskeletální systém. Jak porod vnímat, aby porod probíhal pokud možno přirozeně a jak přistupovat k nepostupujícímu porodu.

V praktické části kurzu si ukážeme, jak nahlížet na těhotnou a rodící ženu, abychom ji s ohledem na její fyzickou a psychickou výbavu plně podpořili v jejím přání porodit své dítě přirozeně. Vysvětlíme si, které pohyby v pánvi se u porodu dějí. Jaký vliv má na těhotenství a porod pohybový systém. Jak preventivné působit pro příznivé ovlivnění porodu. Jak z pohledu fyzioterapeutky přistupovat k ženě rodící po předchozím porodu císařským řezem pro nepostup. Představíme si souvislosti poruch napětí měkkých tkání zad, pánve a kyčlí ve vztahu k porodnímu mechanismu. Zaměříme se na vyšetření mobility pánve rodící ženy a představíme si techniky, které pomáhají tonizovat dělohu při porodu, které naopak vedou k relaxaci, k optimalizaci napolohování plodu při porodu, jak specificky polohovat po EDA. Podstatnou část kurzu bude tvořit polohování ve vztahu k dechu, jak nefarmakologicky ovlivnit bolest u porodu. Zaměříme se na diagnostiku a terapii dysfunkční diastázy, která může být rizikovým faktorem při porodu.

Magistra fyzioterapie se 17 letou praxí. Vedoucí fyzioterapeutka Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví na Gynekologicko-porodnické klinice FN v Brně. Provozovatelka soukromé ambulance v Příboře se zaměřením na gynekologickou a porodnickou problematiku od roku 2010. V porodnici na Fifejdách v MNO provádí s lékaři odborné klinické konzultace pro těhotné a ženy po porodu. Členka výkonného výboru Unie fyzioterapeutů České Republiky, kde zastupuje fyzioterapii v gynekologii a porodnictví. Podílela se na začlenění fyzioterapie do Konceptu péče o matku a dítě během těhotenství, porodu a po porodu na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Od roku 2010 pořadatelka multioborových konferencí ve fyzioterapii a lektorka odborných kurzů pro fyzioterapeuty, lékaře a porodní asistentky. Zakladatelka mezinárodní Konference Women´s Health Physiotherapy Czech Republic. Školí odborné kurzy pro porodnické týmy v porodnicích v ČR a na Slovensku zaměřené na prevenci nepostupujícího porodu a postpartální péči. Od roku 2016 je zakladatelkou, vydavatelkou a šéfredaktorkou nejčtenějšího odborného periodika ve fyzioterapii Umění fyzioterapie. 

Mgr. Marika Bajerová

REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE WORKSHOPY

ON-LINE registrácia workshopov ukončená!
Možnosť registrácie priamo na mieste konania workshopov.
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery