sgps kongres 2022

Miesto konania workshopov: Radisson blu Carlton Hotel

INFORMÁCIE k realizácii workshopov – počet je obmedzený kapacitou

Termín konania:    štvrtok 26. 5. 2022
Registrácia:    od 12:00 hod.

Možnosť prihlásenia na workshop: do naplnenia kapacity sály

Ak potrebujete viac informácií k realizácii workshopov, kontaktujte zástupcov Agentúry KAMI.

V prípade prihlásenia na workshop je potrebné

VEDECKÁ RADA VYBRALA REALIZÁCIU TÝCHTO WORKSHOPOV

13:00 – 14:30
Sála SYMPHONYUZV v gynekológii
Sála RHAPSODYHormonálna liečba v gynekológii
Sála MELODYPrekancerózy maternicového krčka, diagnostika a liečba
15:00 – 16:30
Sála RHAPSODYFetálna echokardiografia a neurosonografia v prvom trimestri

 UZV v gynekológii

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 1. Ultrazvukový Live scan (Weinberger) 
 2. Chronické bolesti v podbřišku (Felsinger)
 3. Nepravidelné krvácení z rodidel (Vinklerová)
 Fetálna echokardiografia a neurosonografia v prvom trimestri

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH

 • Skríning VVCH srdca pomocou nuchálnej translucencie, ductus venosus a trikuspidálnej regurgitácie
 • Vyšetrenie srdca plodu v prvom trimestri- nastavenie prístroja v 2D a color doppler
 • Tipy a triky na vyšetrenie srdca v prvom trimestri

…………………………………

 • Vyšetrenie mozgu v prvom trimestri 2D/3D
 • Skríning rázštepov nervovej trubice v prvom trimestri
 • Skríning orofaciálnych rázštepov v prvom trimestri
 Hormonálna liečba v gynekológii

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

 1. Hormonálna liečba pred dosiahnutím dospelosti
 2. Hormonálna liečba vo fertilnom veku
 3. Čo s hormonálnou liečbou v klimaktériu a po menopauze

Každá téma workshopu sa skladá z 10 minútovej prednášky + 20 min. kazuistiky a diskusia.

 Prekancerózy maternicového krčka, diagnostika a liečba

MUDr. Ľudovít Janek, sen.

 1. Úloha kolposkopie v skríningu rakoviny krčka maternice – medicínske
  a administratívne aspekty (Sádovský O.)
 2. Diferenciálna diagnostika high-grade lézií z pohľadu imunohistochémie
  a metylačných markerov (Kudela E.)
 3. Vieme správne interpretovať nález patológa? (Mokráš C.)
 4. Vybrané problémy konzervatívnej a chirurgickej liečby prekanceróz krčka maternice (Jendrušák J.)
 5. Interpretácia atypií žľazových buniek (Šidlová H., Černá, A.)
 6. Úskalia diagnostiky a liečby adenolézií krčka maternice (Masák L.)
 7. Závažný cytologický nález z krčka maternice – imperatív na dosledovanie pacientky – kazuistika (Janek Ľ. sen.)

Interaktívna forma workshopu, vstup s otázkami a s diskusiou, bez obmedzenia.

Generálny partner Hlavní partneri Partneri