sgps kongres 2023 sgps kongres 2023

Miesto konania workshopov: Hotel Holiday Inn, Žilina

INFORMÁCIE k realizácii workshopov – počet je obmedzený kapacitou sály

Termín konania:   štvrtok 11. 5. 2023
Registrácia:   od 12:00 hod.

Možnosť prihlásenia na workshop: do 28. 2. 2023 alebo naplnenia kapacity sály

Ak potrebujete viac informácií k realizácii workshopov, kontaktujte zástupcov Agentúry KAMI.

V prípade prihlásenia na workshop je potrebné

PRIPRAVOVANÉ WORKSHOPY:

(O konaní workshopu rozhodne vedecká rada podľa počtu prihlásených účastníkov)

W1 / Prenatálna sonografia

Miesto konania: sála CENTURY
Čas konania: 13.00 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: MUDr. František GROCHAL

Vyšetrenie plodu v prvom trimestri (11+0 – 13+6) – morfológia plodu a markery genetických anomálií.

Vyšetrenie plodu v druhom trimestri gravidity – bazálna morfológia plodu s dôrazom na echokardiografiu – segmentálny prístup k vyšetreniu srdca – základné zobrazovacie roviny srdca a ukážky niektorých srdcových anomálií. 

Praktická časť – ukážka vyšetrenia plodu.

W2 / Gynekologická sonografia

Miesto konania: sála CENTURY
Čas konania: 15.30 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Prof. MUDr. Róbert DANKOVČÍK, PhD., MPH

Workshop je zameraný na 2D diagnostiku najčastejších gynekologických ochorení v praxi privátneho gynekológa t.j. myomatóza, adenomyóza, endometrióza a tumory ovária. 

Súčasťou workshopu bude časť venovaná využitiu dopplerovského mapovania ako aj využitiu 3D a 4D ultrazvuku v diagnostike sterility a vrodených vývinových chýb maternice. 

V časti venovanej mladým gynekológom sa budeme venovať tipom a trikom ako správne nastaviť usg prístroj a ako efektívne využiť usg presety.

W3 / Kolposkopia

Miesto konania: sála VISION
Čas konania: 13.00 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Doc. MUDr. Erik KÚDELA, PhD.,
MUDr. Ľudovít JANEK

Obsahom workshopu sú aktuálne odporúčané postupy v manažmente jednotlivých cytologických abnormalít a histologicky potvrdených cervikálnych prekanceróz. 

Postupy dopĺňajú aj interaktívne hodnotenia kolposkopických nálezov (či už skvamóznych, ako aj glandulárnych patológií krčka maternice). 

Dôležitou súčasťou je aj HPV vakcinácia a jej indikované použitie.

W4 / Operačné vaginálne pôrody a pôrod koncom panvovým

Miesto konania: sála VISION
Čas konania: 15.30 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Doc. MUDr. Kamil BIRINGER, PhD.,
prim. MUDr. Tibor BIELIK, PhD.

Workshop bude zameraný na teoretický úvod do problematiky operačných vaginálnych pôrodov a vedenia spontánneho pôrodu koncom panvovým s riešením jeho komplikácií. 

V praktickej časti na trenažéroch sa zameriame na nácvik jednotlivých techník vaginálneho operačného pôrodu (forceps, vákuumextrakcia) a pôrodu koncom panvovým.

W5 / Obraty plodu pri KP, dystokia ramienok plodu

Miesto konania: sála CENTURY
Čas konania: 13.00 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Prof. MUDr. Jozef ZÁHUMENSKÝ, PhD.

Teoretická časť: Obrat vonkajšími hmatmi – história, teória, indikácie, kontraindikácie a komplikácie. 

Dystokia ramienok – rizikové faktory, možnosti prevencie, management, dokumentácia. 

Praktická časť:
Nácvik na fantómoch – obraty plodu vonkajšími hmatmi.
Nácvik na fantómoch – Woodsov manéver, Rubinov manéver, extrakcia zadného ramienka. 

Checklisty a význam dokumentácie pri prevencii súdnych dohier.

W6 / Laparoskopický trenažér

Miesto konania: sála CENTURY
Čas konania: 15.30 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Doc. MUDr. Mikuláš REDECHA, PhD.

Cieľom laparoskopického workshopu bude oboznámiť sa teoreticky aj prakticky so základmi LSK prístupu pri gynekologických operáciách. 

Prvá časť bude venovaná prednáškam a videoukážkam z laparoskopických operácií, teoreticky budú vysvetlené základy laparoskopickej techniky, operačných LSK možností a techniky laparoskopickej sutúry. 

Druhá časť workshopu bude venovaná praktickému nácviku na 10 laparoskopických trenažéroch tak, aby mali účastníci možnosť vyskúšať si teoreticky prednášané postupy a techniky.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE WORKSHOPY

Účastník


Informovanie dotknutej osoby *

Registráciu hradí:Kontakt na zástupcu firmy

Vyberte si workshop

Cena registrácie workshopu: 60,- €Generálny partner
Hlavní partneri
Partneri