WORKSHOPY

Predbežne budú prebiehať vo ŠTVRTOK 20.6.2019, v čase 13:00 – 16:00 hod., v konferenčných priestoroch hotela CARLTON.

Možnosť prihlásenia na workshop: do 30.4.2019

Minimálny počet účastníkov workshopu je 15 osôb.
Workshopy s malým počtom záujemcov sa neuskutočnia. O konaní workshopu rozhodne vedecká rada.

Bližšie informácie o zaradení jednotlivých workshopov do programu Vám poskytneme najneskôr do 10. 5. 2019

Pre viac informácií kontaktujte organizátorov konferencie.

WORKSHOP Č. 1

UZV v II. a III. trimestri tehotnosti

Prof. MUD. Robert Dankovčík, PhD.

Témy workshopu:
 • Ako zvýšiť záchytnosť vvch srdca v štvordutinovej projekcii a pri vyšetrení výtokových traktov
 • Ako neprehliadnuť orofaciálne rázštepy- tipy a triky
 • Dopplerovské vyšetrenie plodu v III. trimestri v bežnej ambulantnej praxi, objektivizácia fetoplacentárnej cirkulácie

WORKSHOP Č. 3

NATÍVNA MIKROSKÓPIA

MUDr. Zuzana Čepická Líbalová

Přednášející:
 • MUDr. Zuzana Čepická Líbalová, Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET, Praha; ÚPMD, Praha
 • MUDr. Jan Kestřánek, PhD. (Gynekologicko-porodnická klinika LF Hradec Králové)
 • Prof. MUDr. Jaromír Mašata, PhD. (Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN Praha
 • Mgr. Jitka Peštová (Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN, Praha)
 • Základní diferenciálně diagnostická rozvaha v diagnostice vulvovaginitid 10‘
 • Mikroskop, a co s ním? Postupy v ambulantní praxi 10‘
 • Nativní preparát, kazuistiky 20´
 • Možnosti barveného preparátu v gynekologické ambulanci (10‘)
 • Nativní mikroskop v managementu vulvovaginálního dyskomfortu (10‘)
 • Nácvik mikroskopování step by step, monokultury, vzorky poševního fluoru (60-120‘)

WORKSHOP Č. 8

NALIEHANIE PLODU PANVOVÝM KONCOM

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský

Tréning obratu vonkajšími hmatmi a extrakcie následnej hlavičky.
Workshop bude určený pre lekárov aj pôrodné asistentky.
Bude sa konať v simulačnom centre LFUK
Prednášky k Workshopu
 1. Pôrod koncom panvovým state of the art
 2. Obrat vonkajšími hmatmi - prednáška + videoprezentácia
 3. Komplikácie pôrodu plodu naliehajúceho koncom panvovým a ich forenzný dopad
 4. Extrakcia hlavičky plodu Veit-smellie-mauriceau hmatmi alebo pôrodníckymi kliešťami (Piperove, Kjellandove kliešte) - nácvik na fantóme.

Prednášky:
 • Hnilicová S.
  Simulácie a tréning v pôrodníctve
 • Záhumenský J.
  Naliehanie plodu KP, aký je stav 16 rokov po TBT
 • Hruban L.
  External cephalic version
 • Procházka M.
  Bezpečné vedení porodu koncem pánevním. Polohování rodičky. Analgezie. Augmentace

Praktická časť:
 • Hruban L.
  Tréning obratu vonkajšími hmatmi na simulátore
 • Záhumenský J.
  Tréning extrakcie následnej hlavičky na simulátore. Veit Mauriceau Smellie hmat versus Forceps (Kjelland, Piper)

ĎALŠIE WORKSHOPY


 • 2 - UZV v gynekológii
  prof. Višňovský
 • 4 - Mammodiagnostika
  prof. Pohlodek
 • 5 - Hormonálna liečba v gynekológii
  prof. Borovský
 • 6 - Manažment prekaceróz maternicového krčka
  MUDr. Ľudovít Janek
 • 7 - Uterus zachovávajúce chirurgické výkony pri závažnom peripartálnom krvácaní
  doc. Korbeľ
 • 9 - Urogynekológia v ambulantnej praxi
  doc. Urdzík. , doc. Hollý

REGISTRAČNÝ FORMULÁR WORKSHOPY

ÚčastníkRegistráciu hradí:Kontakt na zástupcu firmy

Vyberte si workshop


Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.


Generálny partner

Hlavní partneri


Partneri