sgps kongres 2023 sgps kongres 2023

INFORMÁCIE k realizácii workshopov – počet je obmedzený kapacitou sály

Termín konania:    štvrtok 11. 5. 2023
Miesto konania:    hotel HOLIDAY INN, Žilina
Registrácia:    12:00 – 16:00 hod. – recepcia hotela

Možnosť prihlásenia na workshop: do 30. 4. 2023 alebo naplnenia kapacity sály

Ak potrebujete viac informácií k realizácii workshopov, kontaktujte zástupcov Agentúry KAMI.

V prípade prihlásenia na workshop je potrebné

REALIZOVANÉ WORKSHOPY:

W1 / Prenatálna sonografia

Miesto konania: sála VISION
Čas konania: 13.00 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: MUDr. František GROCHAL

Vyšetrenie plodu v prvom trimestri (11+0 – 13+6) – morfológia plodu a markery genetických anomálií.

Vyšetrenie plodu v druhom trimestri gravidity – bazálna morfológia plodu s dôrazom na echokardiografiu – segmentálny prístup k vyšetreniu srdca – základné zobrazovacie roviny srdca a ukážky niektorých srdcových anomálií. 

Praktická časť – ukážka vyšetrenia plodu.

W2 / Gynekologická sonografia

Miesto konania: sála VISION
Čas konania: 15.30 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Prof. MUDr. Róbert DANKOVČÍK, PhD., MPH

Workshop je zameraný na 2D diagnostiku najčastejších gynekologických ochorení v praxi privátneho gynekológa t.j. myomatóza, adenomyóza, endometrióza a tumory ovária. 

Súčasťou workshopu bude časť venovaná využitiu dopplerovského mapovania ako aj využitiu 3D a 4D ultrazvuku v diagnostike sterility a vrodených vývinových chýb maternice. 

V časti venovanej mladým gynekológom sa budeme venovať tipom a trikom ako správne nastaviť usg prístroj a ako efektívne využiť usg presety.

W3 / Prevencia a aktuálny manažment cervikálnych prekanceróz

Miesto konania: salónik CENTURY
Čas konania: 13.00 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Doc. MUDr. Erik KÚDELA, PhD.,
MUDr. Ľudovít JANEK

Obsahom workshopu sú aktuálne odporúčané postupy v manažmente jednotlivých cytologických abnormalít a histologicky potvrdených cervikálnych prekanceróz. 

Postupy dopĺňajú aj interaktívne hodnotenia kolposkopických nálezov (či už skvamóznych, ako aj glandulárnych patológií krčka maternice). 

Dôležitou súčasťou je aj HPV vakcinácia a jej indikované použitie.

W4 / Operačné vaginálne pôrody a pôrod koncom panvovým

Miesto konania: sála CENTURY
Čas konania: 13.00 hod.
(predpokladaná dĺžka trvania workshopu: 2 hod.)
Koordinátor: Doc. MUDr. Kamil BIRINGER, PhD.,
prim. MUDr. Tibor BIELIK, PhD.

Workshop bude zameraný na teoretický úvod do problematiky operačných vaginálnych pôrodov a vedenia spontánneho pôrodu koncom panvovým s riešením jeho komplikácií. 

V praktickej časti na trenažéroch sa zameriame na nácvik jednotlivých techník vaginálneho operačného pôrodu (forceps, vákuumextrakcia) a pôrodu koncom panvovým.

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri