sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Blok ambulantnej gynekológie bude celý venovaný problematike a organizácii preventívnych prehliadok, ktorých obsahom nie je len skríning karcinómu krčka maternice. 

V kuloároch sa hovorí o plánovanej zmene zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti v dvoch základných doménach:
a/  skríning krčka maternice.
b/  skríning karcinómu prsníka

Táto téma sa existenčne dotýka každej gynekologickej ambulancie, najmä jej financovania. V súčasnosti lekári nemajú dostatok relevantných informácií. Vzhľadom na závažnosť problematiky by sa k tejto téme radi masovejšie vyjadrili a zaujali k nej stanovisko. 

Ambulantný blok bude mať formu okrúhleho stola. Zástupcovia MZ SR a iných štátnych orgánov predstavia svoje stanovisko. Ambulantný sektor k uvedeným návrhom podá svoje pripomienky.

Cieľom bloku bude nájsť spoločne akceptovateľný formát gynekologickej starostlivosti v budúcich rokoch.


MUDr. Jozef Jendrušák
koordinátor programu ambulatná gynekológia

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery