sgps kongres 2023 sgps kongres 2023

ODBORNÝ PROGRAM

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

PIATOK 12. 5 . 2023

7:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

SEKCIA A
Kongresová sála MILLENIUM II.

08:30 – 08:45 Otvorenie kongresu

08:45 – 10:45

Blok Gynekologická onkológia I.

Koordinátori: Miloš Mlynček, Peter Babala 

Jendrušák J.
Je ASC-US závažná diagnóza? (7 min.)

Jendrušák J.
Očkovanie proti HPV infekcii – stále aktuálna téma  (20 min.) 
Prednáška podporená spoločnosťou MSD, s.r.o

Babala P.
Variabilita cievneho systému retroperitonea  (10 min.)

Pilka R., Janošík M., Marek R., Přidalová B., Vítková T.  
ICG onkodiagnostika retroperitonea před robotickým výkonem  (20 min.)
vyžiadaná prednáška

Mikolášik A.
Využitie ICG v onkogynekológii  (7 min.)

Martinček V., Bielik T., Biringer K., Vlčáková D., Šrobová T.
Miesto biopsie sentinelovej uzliny pri endometriálnej intraepitelovej neoplázii (7 min.)

Dókuš K., Hudec B., Školka R., Uhliarová J., Eliášová M., Kurasov M., Melicherčík J., Činčura Ľ. 
Robotický staging karcinómu endometria – 5-ročná analýza prípadov z banskobystrického centra robotickej chirurgie   (7 min.)

Tóth G.
Súčasný prístup k liečbe endometriálneho karcinómu vo VOÚ Košice
(7 min.)

Mlynček M., Kubalová M., Hanzelová V., Debnár T.
„Centralizácia“ onkogynekologických operácií v SR (10 min.)

10:45 – 11:00 prestávka


11:00 – 13:00

Blok Gynekologická onkológia II.

Koordinátori: Peter Kaščák, Mikuláš Redecha

Redecha M., Hederlingová J., Foltín M.
Súčasný pohľad na liečbu rakoviny krčka maternice (10 min.)

Novak Z., Bahrehmand K., Ungár L. 
Fertility sparing in cervical cancer: a 20 year journey  (20 min.) 
vyžiadaná prednáška

Cibula D. 
Koncept sentinelové uzliny u karcinómu děložního hrdla a endometria 
(20 min.)

vyžiadaná prednáška

Kaščák P., Gaman M., Hlaváčik M., Vidoman M. 
Aktuálny manažment pacientky s karcinómom endometria v Trenčíne
(10 min.)

Heinzelmann-Schwarz V. 
Ovarian tumors (20 min.) 
vyžiadaná prednáška

Bielik T., Tomša L., Martinček V., Biringer K.
Včasné štádium karcinómu krčka maternice – kedy je možný minimálne invazívny prístup (10 min.) 

Vlčáková D., Bielik T., Biringer K., Martinček V., Šrobová T., Javorka K.
Význam oportúnnej salpingektómie pri profylaxii karcinómu ovária  a jej postavenie v rámci tubárnej sterilizácie (7 min.)

13:00 – 14:00 obed 


14:00 – 16:00

Blok Gynekologická neonkologická liečba I.

Koordinátori: Tibor Bielik, Igor Slezák

Drahoňovský J.
Diagnostika, léčba a moderní trendy v operační léčbě endometriózy
(20 min.)

vyžiadaná prednáška

Bielik T., Adámik M., Tomša L., Martinček V., Šróbová T., Vlčáková D., Biringer K.
Laterálna parametriálna endometrióza – naše skúsenosti (15 min.)

Hudec B., Dókuš K., Šinkovič L., Školka R., Uhliarová J., Eliášová M., Melicherčík J., Kurasov M., Kováčová A.
Možnosti ošetrenia čreva v liečbe hlboko infiltrujúcej endometriózy
(10 min.)

Hudec B., Babeľa J., Dókuš K., Školka R.
Robotická resekcia hlboko infiltrujúcej endometriózy v oblasti trigona močového mechúra (10 min.)

Šrobová T., Bielik T., Biringer K., Vlčáková D., Martinček V.
Personalizovaná medikamentózna liečba endometriózy (10 min.)

Bielik T.
Endoskopické riešenie vezikovaginálnej fistuly (10 min.)

Tomša L., Bielik T.
Úloha štandardizovaného stratifikačného systému v ultrazvukovej diagnostike ovariálnych tumorov (10 min.)

Bielik T.
Nové možnosti v liečbe AUB, myómov a endometriózy (15 min.)
Prednáška podporená spoločnosťou Richter Gedeon

16:00 – 16:15 prestávka


16:15 – 18:30

Blok Gynekologická neonkologická liečba II.

Koordinátori: Peter Urdzík, Miroslav Borovský

Kališ V.
Existují limity pro vykonání LSK sakrokolpopexe? (20 min.)
vyžiadaná prednáška

Mašata J.
Komplexní řešení komplikací v urogynekologii (20 min.)
vyžiadaná prednáška

Urdzík P.
Aká by mala byť erudícia urogynekológa v súčasnosti? (10 min.)

Galád J., Králik J., Szedély S., Pelecháčová-Galádová E., Bugárová R.
Sakrospinózna hysteropexia verzus vaginálna hysterektómia v riešení POP (7 min.)

Kopčan B., Vidoman M., Kališ V.
Naše skúsenosti s transobturátorovou technikou rekonštrukcie cystokély level 2 paravaginálneho defektu (7 min.)

Danček F., Žilinčan M., Opravil Z., Okapec S., Hudec B., Dókuš K.
Súčasné možnosti intervenčnej rádiológie v liečbe myómov maternice
(12 min.)

Prednáška podporená spoločnosťou GlobalMed

Petrenko M.
Možnosti liečby vaginálnych mykóz kombinovaných s bakteriálnymi infekciami (12min.)
Prednáška podporená spoločnosťou Recordati

Tomaškin R.
OAB syndróm – diagnostika a liečba v praxi (12 min.)
Prednáška podporená spoločnosťou Recordati


SEKCIA B
Sála VISION

08:45 – 11:00

Blok Gynekologická operačná liečba – „live surgery“

Koordinátori: Tibor Bielik, Kamil Biringer

11:00 – 11:15 prestávka


11:15 – 13:00

Blok Pôrodníctvo a pôrodná asistencia I.

Koordinátori: Martina Bašková, Alexandra Krištúfková, Ľubica Rybárová

Urbanová E., Bašková M.
Pôrodná asistencia v číslach (12 min.)

Horváth I., Repková A., Hrabčáková J.
Vplyv imidžu na profesionálny status pôrodných asistentiek (12 min.)

Cifríková R., Bašková M.
Súčasné trendy rešpektujúcej starostlivosti zo strany pôrodných asistentiek (12 min.)

Rybárová Ľ., Andraščíková Š., Žultáková S., Schlosserová A.
Rozvoj klinických kompetencií študentov pôrodnej asistencie prostredníctvom simulačného vzdelávania a možnosti ich hodnotenia
(12 min.)
vyžiadaná prednáška

Daniš J.

Závažné peripartálne krvácanie (12 min.)

Maskálová E., Mazúchová L., Kelčíková S.
Štandardizovaný pacient – „Problémové situácie pri dojčení“ (10 min.)

13:00 – 14:00 obed


14:00 – 15:30

Blok Pôrodníctvo a pôrodná asistencia II.

Koordinátori: Adriana Repková, Eva Urbanová

Čief L., Repová K.
Využitie fyzioterapie v gynekológii a pôrodníctve (12 min.)
vyžiadaná prednáška

Mazúchová L., Maskálová E., Divoková D., Kelčíková S., Škodová Z.
Význam sebaúčinnosti pre úspešné dojčenie žien (12 min.)

Maskálová E.
Kľúčové postupy v podpore dojčenia (12 min.)

Kožíková A., Hrabčáková J.
Úloha pôrodnej asistentky v latentnej fáze pôrodu (12 min.)

Ďuričeková B., Škodová Z., Bašková M.
Rizikové faktory postpartálnej depresie a PTSD po pôrode na Slovensku (12 min.)

Serátor V., Záhumenský J.
Manažment pôrodného poranenia pre pôrodné asistentky (10 min.)

15:30 – 15:45 prestávka


15:45 – 18:00

Blok Ambulantná gynekológia a pôrodníctvo

Koordinátori: Ján Hruška, Jozef Jendrušák

Václavová Z., Gabal R., Borovský M.
Patológia endometria v peri- a postmenopauze – korelácia ultrazvukových
a histopatologických nálezov (10 min.)

Kajo K., Kajová Macháleková K., Grendar M., Závodná K.
Molekulová klasifikácia endometriálnych karcinómov a jej prínos v klinickej praxi (20 min.)
vyžiadaná prednáška

Sládičeková R.
Vakcinácia proti HPV je významná pre celé Slovensko (7 min.)

Sládičeková R.
Ureaplazmy a mykoplazmy – crux medicorum v ambulancii (7 min.)

Rokos T., Pribulová T., Kozubík E., Kúdela E., Holubeková V., Biringer K.
Cervikálne prekancerózy a zloženie pošvového mikrobiómu (10 min.)

Galád J., Danys T., Králik J., Pelecháčová-Galádová E., Riško I.
Možnosti diagnostiky a liečby inkontinencie moču na gynekologickej ambulancii (10 min.)

Černáková I., Martinková V., Mareček Patlevičová A.
Spermiogram a funkčné testy spermií: diagnostická hodnota a využitie v praxi (10 min.)

Hruška J., Šestinová M.
Aplikácia imunoglobulínu anti D v podmienkach ambulancie gynekológa
prvého kontaktu (7 min.)

Faktor M., Hybrant I.
Pohľad revizného lekára na prácu ambulantného gynekológa (15 min.)


20:00 GALAVEČER

SOBOTA 13. 5. 2022 

8:30 – 16:00 Registrácia účastníkov

SEKCIA A
Kongresová sála MILLENIUM II.

09:00 – 11:00

Blok Pôrodníctvo a neonatológia I.

Koordinátori:   Peter Kaščák,  Mirko Zibolen 

Kaščák P., Halásová D., Gajdošík R.
Obrat plodu vonkajšími hmatmi – skúsenosti z Trenčína a situácia na Slovensku (20 min.)
vyžiadaná prednáška

Biringer K., Paulusová E., Hrtánková M., Zibolen M.
Intraamniálna inflamácia (15 min.) 
vyžiadaná prednáška

Maťašová K.
Optimálny čas podviazania pupočníka (20 min.) 
vyžiadaná prednáška

Kacerovský M. 
Kontroverze v managementu PPROM – ambulantně či za hospitalizace, expektačně či individualizovaně? (20 min.) 
vyžiadaná prednáška

Zibolen M., Uhríková Z.
Neuroprotekcia extrémne nezrelých novorodencov (20 min.) 
vyžiadaná prednáška

11:00 – 11:15 prestávka


11:15 – 13:00

Blok Pôrodníctvo a neonatológia II.

Koordinátori: Jozef Záhumenský, Darina Chovancová 

Chovancová D., Dolníková D.
Paliatívna starostlivosť v perinatológii (7 min.)

Záhumenský J.
Pôrodné poranenie matky (7 min.)

Ferianec V.
Fetálna medicína – hľadanie hraníc lekárskeho úspechu (7 min.)

Doležal P., Tomagová T., Záhumenský J.
Vplyv cvičenia s vaginálnym dilatačným balónikom na priebeh pôrodu
(7 min.)

Dosedla E., Turcsányiová Z., Ballová Z., Gašparová P., Minárik G.
Epigenetické zmeny u novorodencov pri pôrode  (7 min.)

Križko M., Kunochová I., Mandžáková M., Jezberová M., Záhumenský J.
CMV v gravidite – je čas na skríning a in utero liečbu?   (7 min.)

Dudič R., Dudičová V., Tóth D., Urdzík P.
Kongenitálna placento-kraniálna adhézia – ABS  (7 min.)

Brenišin M., Brenišin P., Beňačka R., Rácz O., Szábóová D.
Metabolické indexy v gravidite a ich možná úloha v diagnostike preeklampsie (7 min.)

Hrtánková M., Laučeková Z., Siváková J., Pribulová T., Šróbová T., Vlčáková D., Hašková K., Zibolen M., Biringer K.
Skríning monochoriálnych dvojčiat (7 min.)

Pribulová T., Rokos T., Kozubík E., Kúdela E., Biringer K.
Význam trojdimenzionálneho power Dopplerovho ultrazvuku v puerpériu
(7 min.)

13:00 – 14:00 obed 


14:00 – 16:30

Blok Štandardné diagnostické a terapeutické postupy

Koordinátori:  Jozef Záhumenský,  Miroslav Borovský

Borovský M.
Orálny misoprostol a jeho postavenie v indukcii pôrodu (15 min.)
Prednáška podporená spoločnosťou Swixx Biopharma

Biringer K., Siváková J., Pribulová T., Kozubík E., Kúdela E.
Deficit železa a sideropenická anémia v pôrodníctve (15 min.)
Prednáška podporená spoločnosťou Swixx Biopharma

Mužík R., Saal B., Knapčoková V., Selvek M.
Náplň preventívnej gynekologickej prehliadky v poistnom kmeni zdravotnej poisťovne Dôvera (15 min.)
Prednáška podporená spoločnosťou Dôvera

Krištúfková A., Borovský M.
Prenatálna starostlivosť (10 min.)

Záhumenský J.
Fyziologický pôrod (10 min.)

Dosedla E.
Hypertenzné ochorenia v tehotnosti (10 min.)
vyžiadaná prednáška

Krištúfková A., Borovský M. 
Peripartálne krvácanie – diagnostika, liečba, prevencia I. revízia (10 min.)

Záhumenský J.
Starostlivosť o ženy so spontánnym potratom (10 min.)

Borovský M., Václavová Z., Gabal R., Krištúfková A.
Hormonálna liečba v manažmente postmenopauzálnej osteoporózy
(10 min.)

Borovský M., Václavová Z., Gabal R., Krištúfková A.
Hormonálna liečba v manažmente vazomotorických symptómov a genitourinárneho syndrómu v postmenopauze (10 min.)


SEKCIA B  / Sála VISION

09:00 – 10:30

Blok Neatestovaní gynekológovia a pôrodníci I.

Koordinátori: Pavel Doležal, Adam Adamec

Rokos T., Pribulová T., Kozubík E., Kúdela E., Bielik T., Biringer K.
Operačná liečba cervikálnych dysplázií (10 min.)

Kozubík E., Rokos T., Pribulová T., Kúdela E., Biringer K.
Nové možnosti molekulárnej diagnostiky karcinómu endometria (10 min.)

Lukáč Š., Dayan D.
Aktuálna diagnostika a terapia endometriózy: od fertility po onkológiu
(15 min.)

vyžiadaná prednáška

Chválna Z., Serátor V., Kollárová K., Záhumenský J.
Rizikové faktory zlyhania indukcie pôrodu (10 min.)

Határ J., Határová A., Durmisová P., Pavlišín M., Sudek M.
Vaginálny pôrod po cisárskom reze (VBAC) – posúdenie potenciálnych rizikových faktorov (10 min.)

Paškuliaková Z., Nadolna M., Mušková M., Kačeriaková V., Sudek M.
Bolesť pri pôrode, aspekty bolesti a metódy jej tlmenia na našom pracovisku FNsP ZA (10 min.)

Serátor V., Chválna Z., Kollárová K., Záhumenský J.
Analýza rizikových faktorov pôrodných poranení pri vaginálnom pôrode
(10 min.)

10:30 – 10:45 prestávka


10:45 – 13:00

Blok Mamológia

Koordinátori: Kamil Pohlodek, Erik Kúdela

Režuchová I.
Karbonická anhydráza IX v nádorovom tkanive a v plazme pacientok s karcinómom prsníka (15 min.)
vyžiadaná prednáška

Kúdela E., Kúdelová E., Rokos T., Móricová P., Korňan J., Biringer K.

Triple-negatívny karcinóm prsníka: biologické vlastnosti a aktuálny manažment (15 min.)

Grešová A., Látal Valigurová J., Tóth G.
Chirurgická liečba karcinómu prsníka po neoadjuvantnej terapii (15 min.)

Feriancová M., Pohlodek K.
Cielená intraoperačná rádioterapia v liečbe karcinómu prsníka (15 min.)

Móricová P., Kúdela E., Chmúrna I., Biringer K.
Nerozpoznaný morbus Paget mammily  (15 min.)

Pohlodek K. 
Lokalizácia prsníkových lézií systémom SCOUT (15 min.)

Pohlodek K. 
Komplikácie po augmentácii prsníkov (15 min.)

13:00 – 14:00 obed


14:00 – 15:00

Blok Neatestovaní gynekológovia a pôrodníci II.

Koordinátori: Pavel Doležal, Adam Adamec

Holecová Z., Siváková J., Móricová P., Pribulová T., Tomša L., Biringer K.
Intrapartálna sonografia (10 min.)  

Koleková A., Marčišová C., Kováč L., Izáková Ľ., Borovský M., Mikas J., Námešná J., Krištufková Z., Krištufková A. 
Vplyv infekcie SARS-CoV-2 na populáciu tehotných žien na Slovensku
(10 min.)

Marčišová C., Koleková A., Borovský M., Izáková Ľ., Mikas J., Kováč L., Námešná J., Krištúfková Z., Krištúfková A.
Mentálne zdravie SARS-CoV-2 pozitívnych tehotných žien na SK počas globálnej pandémie (10 min.)

Kollárová K., Záhumenský J., Serátor V., Chválna Z.
Fetálny alkoholový syndróm, vedomosti rodičiek a možnosti prevencie (10 min.)

Boďa M., Záhumenský J., Páleš J., Celec P.
Funkcia ľavej komory matky a markery placentárneho stresu v III. trimestri u obéznych žien a žien s nadváhou ako potenciálne prediktívne parametre nepriaznivého perinatálneho výsledku (10 min.)

15:00 – 15:15 prestávka


15:15 – 16:30

Blok Forenzné problémy v gynekológii a pôrodníctve

Koordinátori: Peter Kováč, Jozef Adam

Kováč P., Erdesová A.
Trend k obmedzovaniu sexuálnych a reprodukčných práv (10 min.)

Záhumenský J.
Embólia plodovou vodou z pohľadu súdneho znalca (10 min.)

Moravanský N., Rekeň V.
Forenzné aspekty operačných výkonov (10 min.)

Černák V. 
Bezpečnosť pacientov na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach
(10 min.)

Záhumenský J., Moravanský N., Kováč P. 
Vyšetrenie pri podozrení na násilný sexuálny čin (10 min.)


16:30 Ukončenie kongresu 

 
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri