sgps kongres 2022

PROGRAM  
VIII. SPOLOČNÉHO KONGRESU SGPS a ČGPS

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny !

Piatok 27. 5. 2022 

Sekcia A / kongresová sála

08.30 – 08.45 

Otvorenie kongresu

08.45 – 10.30

Operačná liečba  I.

Koordinátori: 
Miloš Mlynček,  Radovan Pilka, Tibor Bielik, Jaroslav Klát 

Analýza onkogynekologických výkonov v roku 2020 na vybraných SK pracoviskách (10 min.)
Kubalová M., Mlynček M., Debnár T., Hanzelová V. (Nitra, Trnava, Topoľčany)

Peroperačná detekcia metastáz v sentinelových uzlinách metódou OSNA (8 min.)
Pohlodek K., Skyba M., Mečiarová I. (Bratislava)

Změna trendu operační léčby a stagingu lymfatických uzlin u karcinomu endometria (8 min.)
Vinklerová P., Minář L., Felsinger M., Koblížková M., Weinberger V. (Brno)

Kontroverzie a skúsenosti po zmene chirurgickej liečby karcinómu endometria na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín (8 min.)
Kaščák P., Hlaváčik M., Gaman M., Vidoman M. (Trenčín)

Optimalizácia algoritmu detekcie sentinelových lymfatických uzlín pri karcinóme endometria v našich podmienkách (8 min.)  
Bielik T., Tomša L., Kováč S., Martinček V. (Čadca)

Sarkómy maternice a ich liečba (10 min.)
Redecha M. ml., Hederlingová J., Papcun J., Foltín M., Spodniaková B. (Bratislava)

Operační řešení lokálně rozsáhlych rekurencí karcinómu zevních rodidel (10 min.)
Babjak B., Minář L., Felsinger M., Weinberger V., Šín P. (Brno)

Kavernózny hemangióm ovária s akútnou torziou adnex (7 min.)
Tomiq L., Urdzík P., Dudič R., Grendelová A., Baranovičová B., Nagyová A., Tóth D., Lipčei G. (Košice)

10.30. – 10.45

prestávka

10.45 – 12.00  

Operačná liečba  II.

Koordinátori: 
Miloš Mlynček,  Radovan Pilka, Tibor Bielik, Jaroslav Klát 

Limits and Pittfalls of Surgery for Endometriosis (20 min.)
Becker S.  (Frankfurt, Germany)

Okamžitá rekonstrukce prsú u nosiček BRCA 1 a BRCA 2 mutace (10 min.)
Ventruba T., Ventruba P., Brančíková D., Minář L., Vomela J. (Brno)

Transgender problematika a chirurgie female to male (10 min.)
Ventruba P., Ventruba T., Hudeček R., Petrenko M. , Pohanka M., 
Felsinger M., Babjak B. (Brno) 

Liečba myómov maternice na Slovensku (10 min.)
Redecha M. ml., Hederlingová J., Spodniaková B., Melníková L. (Bratislava)

Atypická komplikácia hysteroskopie – inverzia maternice (7 min.)
Baranovičová B., Nagyová A., Tóth D., Lipčei G., Tomiq L. , Urdzík P. (Košice)

12.00 – 13.00

Sympózium spoločnosti Gedeon Richter: Inovatívne prístupy k zlepšeniu kvality života žien 

Koordinátor:
Miroslav Borovský

Hormonofóbia – je strach z hormónov skutočne opodstatnený?
Borovský M. (Bratislava)

Po rokoch skutočne novinka v hormonálnej antikoncepcii; čas na zmenu v našich ambulanciách?
Šottner O. (Kozlov)

Relugolix v kombinovanej liečbe s Add Back terapiou – zlepšuje kvalitu života pacientok s myómami maternice a zachováva kostnú minerálnu denzitu
Urdzík P. (Košice)

12.30 – 14.00

obed

14.00 – 15.30

Operačná liečba III.

Koordinátori: 
Miloš Mlynček,  Radovan Pilka, Tibor Bielik, Jaroslav Klát

Urgentná peripartálna hysterektómia (15 min.)
Mlynček M., (Nitra, Trnava, Topoľčany)

Devaskularizace pánve pomocí ligatur hypogastrických arterií (HAL) v managementu postpartální hemoragie (10 min.)
Hanuliková P., Halaj M., Krofta L., Feyereisl J. (Praha)

Intrauterinné shuntingové operácie (10 min.)
Gábor M., Kunochová I., Alföldi M., Križko M., Ferianec V. (Bratislava)

Sestup pochvy – řešení s použitím nevstřebatelného materiálu – sítěk (10 min.)  
Procházková M. (Mělník, Roudnice n. Labem)

Operace sestupu bez použití sítěk (10 min.)
Otčenášek M., Vašička I., Orhalmi J., Heřman H. (Praha)

Sexualita ženy po rekonstrukční operaci pánevního dna (10 min.)
Rušavý Z., Kovářová V., Šperlová T.,  Havíř M., Smažinka M., Veverková A., Kališ V. (Plzeň)

15.30 – 16.00

Sympózium spoločnosti EXELTIS: Nové trendy v starostlivosti o ženské zdravie. 

Koordinátor:
Miroslav Borovský

Lipidové pro-rezolučné faktory (SPM) a ich úloha v regulácii zápalu
Košturiak R., (Nitra)

Dôležitosť suplementácie špecializovaných lipidových mediátorov LIPINOVA® v období tehotenstva a laktácie
Grossová M., (Bratislava)

Bezpečnosť orálnej antikoncepcie bez estrogénu z pohľadu internistu-endokrinológa
Payer J., (Bratislava)

Reálne skúsenosti s drospirenónom bez estrogénu v klinickej praxi
Cupaník V., (Bratislava)

16.00 – 18.00   

Forenzné otázky v gynekológii a pôrodníctve

Koordinátori: 
Jozef Záhumenský, Antonín Pařízek, Peter Kováč, Marek Ľubušký

Aké drahé sú medicínske chyby? (10 min.)
Kováč P. (Bratislava) 

Kompetence porodních asistentek (10 min.)
Pařízek A. (Praha)

Breaking bad news (10 min.)
Mlynček M. (Nitra, Trnava, Topoľčany)  

Informovaný souhlas – co se od loňska událo, aneb nenastal průlom? (10 min.)
Pařizek A. (Praha)   

Quality improvement study v pôrodníctve – učenie na vlastných skúsenostiach (10 min.)
Záhumenský J.  (Bratislava)

Úplatok versus dar v zdravotníctve (10 min.)
Honza T., Kováč P. (Bratislava) 

Zdravotník ako sekundárna obeť (10 min.)
Záhumenský J. (Bratislava)

Zásady vedení porodu – jak by měl znalec hodnotit správný postup? (10 min.)
Ľubušký M. (Olomouc)

Forenzné komplikácie ako následok nesprávneho / nepresného zápisu do zdravotnej dokumentácie (10 min.)
Vladimír Cupánik (Bratislava)

Medicínske pochybenia z pohľadu trestného práva (10 min.)
Čentéš J. (Bratislava) 

18.00

ukončenie odborného programu 

19.30 – 01.00

GALAVEČER
Stará tržnica , Námestie SNP 25, Bratislava

Súčasťou večera bude slávnostné otvorenie kongresu, odovzdávanie ocenení, vyhodnotenie e-posterov, večera, spoločenský program a voľná zábava.

Vstup do tržnice a účasť na Galavečere je možný len na základe VSTUPENKY, ktorú obdržíte pri registrácii.

Počet miest je obmedzený kapacitou sály.

Oblečenie prosím prispôsobte štýlu večera (odporúčame  SEMI FORMAL)

Sekcia B / EXPO CLUB

9.00 – 10.30

Sekcia sestier a pôrodných asistentiek I.

Koordinátori: 
Martina Bašková, Kateřina Janoušková, Alexandra Krištúfková, Yvetta Vrublová

Autonómnosť pôrodnej asistencie na Slovensku (15 min.)
Cifríková R. (Trenčín), Bašková M. (Martin)

Pôrodná asistencia – vzdelávanie – prax – quo vadis? (15 min.)
Andraščíková Š., Žultáková S., Gabor M. (Prešov) 

Vzdělávání porodní asistence v ČR (15 min.)
Janoušková K., Hrubá R. (Olomouc)

Budoucnost porodní asistence máme ve svých rukou (15 min.)
Kameníková M. (Brno)

11.00 – 12.45

Sekcia sestier a pôrodných asistentiek II.

Koordinátori: 
Martina Bašková, Kateřina Janoušková, Alexandra Krištúfková, Yvetta Vrublová

Úroveň spokojnosti s pôrodom u rodičiek (15 min.)
Urbanová E., Škodová Z. (Martin)

Pôrodné centrum ako model starostlivosti v pôrodnej asistencií (15 min.)
Godalová V., Matulníková Ľ.  (Nové zámky)

Etické aspekty elektivního císařského řezu (15 min.)
Školoudová M. (Praha)

Uloha porodní asistentky při závažném porodním poranění (15 min.)
Biľová L., Řezáčová K. (Praha)

Prenatálna psychológia v pôrodnej asistencii (15 min.)
Žultáková S., Andračšíková Š., Smolejová O. (Prešov)

12.45 – 14.00 

obed

14.00 – 15.30

 

Sekcia sestier a pôrodných asistentiek III.

Koordinátori: 
Martina Bašková, Kateřina Janoušková, Alexandra Krištúfková, Yvetta Vrublová

Hodnocení spokojenosti žen s péčí v perinatologickém Centru VFN a 1. LF UK (15 min.)
Benešová D. (Praha)

Jak se rodí v Kambodži (15 min.)
Němcová A. (Praha)

Placenta a její využití po porodu (15 min.)
Hrubá R., Peterková A., Janoušková K. (Olomouc)

Endometrióza z pohledu kvality života a edukace (15 min.)
Nedvědová D., Vrublová Y. (Opava)

19.30

Galavečer

Stará Tržnica, Bratislava    

Sobota 28. 5. 2022

Sekcia A / kongresová sála

8.30 – 10.30   

Problematika ambulantnej starostlivosti 

Koordinátori:
Karol Dókuš, Vladimír Dvořák st., Oldřich Šottner, Jozef Jendrušák

Gestagény v gynekológii – nielen kombinovaná antikoncepcia (8 min.)
Kaščák P. (Trenčín)

Léčba stresové inkontinence moči v režimu jednodenní péče (8 min.)
Šottner O., Vláčil J. (Polná, Brno)

Erektilní dysfunkce v ambulantní praxi (8 min.)
Pohanka M. (Brno)

Aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti o migrantky a žiadateľky o azyl (8 min.)
Krištúfková A., Kováč L., Borovský M. (Bratislava)

Skríning (8 min.)

Hruška J., Jendrušák J., Šestinová M. (Ružomberok, Banská Bystrica, Košice)

Budoucnost screeningu karcinomu hrdla děložního v České republice – nový klinický doporučený postup (8 min.)
Dvořák V., Turyna R. (Brno)

Využívame optimálne možnosti vakcinácie proti HPV infekcii? (8 min.)
Jendrušák J. (Banská Bystrica)

Imunohistochemické markéry v diferenciálnej diagnostike cervikálnych prekanceróz (8 min.)
Kúdela E. (Martin)

Intraepitelová neoplázia cervixu v gravidite (8 min.)
Rokos T., Pribulová T., Kozubík E., Siváková J., Kúdela E., Biringer K. (Martin)

Integratívne liečebné postupy v ambulancii gynekológa, kazuistika (8 min.)
Bajteková B., Ondrejkovičová A., Balogh V. (Šaštín-Stráže)

Umelé ukončení těhotenství farmakologickou metodou (UUT-F) v I. trimestru – význam stanovení HCG a ultrazvukového vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku UUT-F  (8 min.)
Dvořák  V. jr, Slunská P., Maděrkova Tozzi M., Langová K., Kroutilová V., Ľubušký M. (Olomouc)

Komplexní diagnostika karcinomu endometria u třicetileté nulligravidy v ambulantní praxi (8 min.)
Weidenthaler F., Mikulášek L. (Slavonice, Praha)

10.30 – 10.45 

prestávka 

10.45 – 12.15  

 

Perinatólogia  I.

Koordinátori: 
Miroslav Korbeľ, Radovan Vlk, Peter Kaščák, Marián Kacerovský

Naplnění cílů WHO a OSN pro snížení  mateřské mortality (15 min.)
Šimetka O. (Ostrava)

Materská mortalita v SR a ČR (15 min.)
Korbeľ M., Velebil P. (Bratislava, Praha)

Komplikace plánovaných domácích porodů v ČR (10 min.)
Křepelka P. (Praha)

Cievne mozgové príhody v gravidite (10 min.)
Kaščák P., Mikolajová D. (Trenčín)

Therapeutic use of perinatal tissues (10 min.)
Reuther S., Thoennissen N.H., Dempke W.C.M. (Mníchov, Berlín  Germany)

12.15 – 12.45  

Sympózium spoločnosti Swixx Biopharma

Diagnostika a liečba anémie z nedostatku železa v tehotenstve a po pôrod
Borovský M. (Bratislava)

Špecifiká sideropenickej anémie u žien počas gravidity a po pôrode – praktický pohľad gynekológa
Dókuš K., (Banská Bystrica)

12.30 – 14.00

obed

13.30 – 15.45  

 

Perinatológia  II.

Koordinátori:
Miroslav Korbeľ, Radovan Vlk, Peter Kaščák, Marián Kacerovský

Pandémia COVID-19 a populácia tehotných žien na Slovensku (10 min.)
Krištúfková A., Kováč L., Koleková A., Marčišová C. , Izáková Ľ., Mikas J., Námešná J., Krištúfková Z., Borovský M. (Bratislava)

COVIDový HELLP-like syndróm (10 min.)
Kacerovský M., Kacerovská Musilová I. (Hradec Králové)

Intrauterinná smrť plodu ako komplikácia COVIDovej placentitídy (10 min.)
Babál P., Ondrejka M., Dečkov I., Krivošíková L., Janega P., Martanovič P. (Bratislava)

Klíčová role prenatální diagnostiky při detekci placenta accreta spectrum – diagnostická přesnost v korelaci s histopotalogickým vyšetřením (10 min.)
Hanuliková P., Halaj M., Krofta L., Feyereisl J. (Praha)

Gravidita v jazve po cisárskom reze (10 min.)
Dosedla E. (Košice)

Postpartálna získaná hemofília-diagnostika a manažment (10 min.)
Bátorova A., Jankovičová D., Prigancová T., Kyselová A. (Bratislava)

Matěrské hemodynamické parametry v nekomplikovaném těhotenství a jejich změny v případě těhotenské komplikace (10 min.)
Dudová A., Ondrová S., Krofta L., Feyereisl J. (Praha)

Sérové mateřské analyzy sFlt-1/PIGF a jejich význam při hypertenzních onemocněních v těhotenství (10 min.)
Halaj M., Dudová A., Ondrová, S., Hamplová  Behavková, K., Macková K., Vojtech J., Hanuliková P., Hašlik Ľ., Feyereisl J., Krofta L. (Praha)

Biochemické markéry kardiální a placentární dysfunkce v těhotenství s růstovou restrikcí a preeklampsií  (10 min.)
Horejsková S., Dudová A., Roubalová L., Krofta L., Feyereisl J. (Praha)

15.45 – 16.00 

prestávka

16.00 – 18.00   

 
 

Perinatológia  III.

Koordinátori:
Miroslav Korbeľ, Radovan Vlk, Peter Kaščák, Marián Kacerovský

New evidence in the management of threatened and recurrent miscarriage (10 min.)
Piette P. (Belgium)

Anémie v těhotenství (8 min.)
Laštůvka Z., Pařízek A. (Praha)

Antenatální CTG – přežitek či ne? (8 min.)
Přáda J., Pařízek A. (Praha)

Optimální doba porodu u těhotných s gestačním diabetem na dietě  (8 min.)
Hornová M., Šimják P., Krejčí H., Pařízek A., Anderlová K. (Praha)

Dotazník spokojenosti GPK VFN (8 min.)
Vaisová V., Pařízek A., Slabá Š., Benešová D., Barták M. (Praha)

Analýza cisárskych rezov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice Nitra podľa Robsonovej klasifikácie (8 min.)
Debnár T., Mlynček M., Hanzelová V., Kubalová M. (Nitra, Trnava, Topoľčany)

Aplikácia novej klasifikácie indukcie pôrodov a jej vplyv na operačné ukončenie tehotnosti v našom súbore (8 min.)
Bieliková M., Bielik T., Šrobová T. (Čadca)

Je amniopatch efektívnou liečbou spontánneho, previabilného odtoku plodovej vody? Analýza perinatálnych výsledkov (8 min.)
Alföldi M., Ferianec V. (Bratislava)

Rutinná terapia betametazónom nehydropických plodov s CPAM – možnosť zlepšenia perinatálnych výsledkov? (8 min.)
Kunochová I., Križko M., Papcun P., Gábor M., Alföldi M., Feriancová M., Ferianec V. (Bratislava)

Intrauterinná transfúzia – naše výsledky (8 min.)
Alföldi M., Gábor M., Kunochová I., Križko M., Ferianec V. (Bratislava)

Nedeľa 29. 5. 2022 

Sekcia A / kongresová sála

8.30 – 10.00  

 
 
 

Novinky v gynekológii a pôrodníctve  I.     

Koordinátori: 
Peter Urdzík, Ladislav Krofta, Kamil Biringer, Vít Weinberger

Pokroky ve fetální terapii (15 min.) 
Krofta L. (Praha)  

Výsledky Centra fetální medicíny ÚPMD za desetileté období 2012 – 2021 (15 min.)
Hašlík L., Krofta L., Hanulíková P., , Kalivodová D., Vojtěch J., Heřmen H., Feyereisl J. (Praha) 

OASIS v Ústavu pro péči o matku a dítě v období 2015 – 2021 (15 min.)
Feyereisl J., Krofta L., Krčmář M., Hympánová L., Trojanová K. (Praha)

Rádiofrekvenční léčba v gynekologii a porodnictví (7 min.)
Huser M., Tvarozek S., Szypulová M. (Brno) 

Diagnostická přesnost ultrasonografie při predoperačním hodnocení lymfatických uzlin u karcinomu děložního hrdla (7 min.)
Frühauf F., Zikán M., Dostálek L., Kocián R., Cibula D., Fischerová D. (Praha) 

Practical medical training: The secret is in the „BLEND“ (7 min.)
Ismail K. (Plzeň) 

Elektrochemická LAMP detekce v diagnostice HAPV 16 a 18 u cervikálních prekanceróz (7 min.)
Anton M., Moráňová L., Minář L., Bartošík M., Hrstka R. (Brno)

10.00 – 10.15

prestávka

10.15 – 12.00   

 
 
 

Novinky v gynekológii a pôrodníctve  II.     

Koordinátori:
Peter Urdzík, Ladislav Krofta, Kamil Biringer, Vít Weinberger

Moderní využití biofeedbacku v urogynekologii (10 min.)
Szypulová M., Huser M., Tvarožek S. (Brno) 

Hodnocení muskulofasciálního defektu v jednotlivých úrovních pánve u pacientek se symptomatickým sestupem – MRI studie (10 min.)
Krčmář M. , Horčička L., Němec M., Dudová A., Feyereisl J., Krofta L. (Praha)  

Prevalencia diastázy, vzťah diastázy a dysfunkcie svalov panvového dna u žien v popôrodnom období (7 min.)
Dudič R., Dudičová V., Hagovská M., Urdzík P. (Košice) 

Specifikace míry klinických symptomů endometriózy v korelaci s klasifikací ENZIAN 2021 prostřednictvím dotazníku EQL (7 min.)
Hudeček R., Šimová S., Sisková I., Gazárková E., Ondrušová S. (Brno)

Medikamentózna verzus operačná liečba endometriózy a jej vplyv na fertilitu (7 min.)
Zambová S. (Žilina) 

Spokojenost pacientek s novou metodou elektronického vyplňování validovaných urogynekologických dotazníků (7 min.)

Rušavý Z., Smažinka M., Havíř M., Veverková A., Kališ V. (Plzeň) 

Je možné liečiť intraepitelové lézie cervixu probiotikami ? (7 min.)
Rokos T., Holubeková V., Kúdela E., Pribulová T., Kozubík E., Biringer K. (Martin) 

Abnormality fossa posterior v I. trimestri gravidity – kazuistika (7 min.)
Bihariová K., Grochal F., Kobidová D., Dókuš K., Špila M., Jenčo A. (Zvolen, Martin, Banská Bystrica)

12.00   

 
 
 

Ukončenie kongresu 

ZOZNAM E-POSTEROV

Predsedníctvo:
Mikuláš Redecha, Erik Kudela, Vít Unzeitig, Jiří Presl

Nádorová triplicita u mladé pacientky s von Recklinghausenovou chorobou
Koblížková M., Vinklerová P., Felsinger M., Weinberger V., Minář L., Bednaříková M.  (Brno)

Chirurgická liečba invazívnej moly v SR v r. 1993-2021
McCullough L., Korbeľ M., Ben Oun M., Danihel Ľ. (Bratislava)

Unusual and unpredictable behavior of the invasive mole
Ben Oun M., Korbel M., McCullough L. Daniheľ L. (Bratislava)

Interní audit výsledků center kolposkopické expertízy
Dvořák V. jr., Trnková M., Dvořák V. (Brno, Olomouc)

Porod  plodu – intrauterinní úmrtí ve 34+6 tg s průkazem SARS CoV-2
Hospodárová L., Procházková M. (Roudnice n.L. )

Vliv infekce COVID-19 na placentu a její souvislost s intrauterinním umrtím plodu po 24. týdnu
Ťápalová V., Ježová M., Janků P., Gerychová R. (Brno)

COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome
Koleková A.1, Kováč L.2, Borovský M.1, Marčišová C.3, Námešná J.4, Izáková Ľ.5, Mikas J.6, Krištúfková Z.7, Krištúfková A.(Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica)

Vplyv ochorenia COVID-19 na mentálne zdravie rodičiek na Slovensku
Marčišová C., Koleková A., Borovský M., Izáková Ľ., Mikas J., Kováč L., Námešná J., Krištúfková Z., Krištúfková A. (Piešťany, Bratislava)

Vplyv protipandemických opatrení na frekvenciu cisárskych rezov v jednotlivých Robsonových skupinách na terciálnom pracovisku
Záhumenský J., Pšenková P., Ostatníková M., Chválna Z., Dominová N., Jurčišinová M., Boďa M. (Bratislava) 

Regionálna analýza závažného popôrodného krvácania v SR v rokoch 2012-2020
Daniš J., Adamec A., Vargová M., McCullough L., Kotríková D., Kanásová D., Gabal R., Krištúfková A., Nižňanská Z., Borovský M., Korbeľ M. (Bratislava)

Regionálna analýza septických stavov v pôrodníctve v SR v rokoch 2012 – 2020

Krištúfková A., Borovský M., Daniš J., Gabal R., McCullough L., Vargová M., Adamec A., Korbeľ M. ( Bratislava)

Regionálna analýza HELLP syndrómu v SR v rokoch 2012 – 2020
Gabal R., Krištúfková A., Borovský M., Daniš J., McCullough L., Vargová M., Adamec A.,  Korbeľ M. (Bratislava)

Retrospektívní analýza těhotenství dvojčat v Ústavu pro péči o matku a dítě v letech 2012 – 2020
Malčák M., Macková K., Hašlík L., Hanulíková P., Kalivodová D., Heřman H., Velebil P.,  Feyereisl J., Krofta L. (Praha)

Materská mortalita po asistovanej reprodukcii v SR v rokoch 2007-2018
Kanásová D., Korbeľ M., Adamec A., Vargová M., Kotríková D., McCullough L., Daniš J. (Bratislava)

Náhodná materská úmrtnosť v SR v rokoch 2007-2020

Kanásová D., Korbeľ M., Adamec A., Vargová M., Kotríková D., McCullough L., Daniš J.  (Bratislava)

Regionálna analýza prípadov peripartálnej hysterektómie v SR v rokoch 2012-2020

Adamec A., Vargová M., Kotríková D., McCullough L., Daniš J., Kanásová D., Gabal R., Krištúfková A., Nižňanská Z., Korbeľ M. (Bratislava)

Regionálna analýza prípadov abnormálne invazívnej placentácie v SR v rokoch 2012-2020
Adamec A., Vargová M., Kotríková D., McCullough L., Daniš J., Kanásová D., Gabal R., Krištúfková A., Nižňanská Z., Korbeľ M. (Bratislava)

Regionálna analýza prípadov transportu rodičiek na ARO/JIS v SR v rokoch 2012 – 2020
Vargová M., Adamec A., Kotríková D., McCullough L., Daniš J., Kanásová D., Gabal R., Krištúfková A., Nižňanská Z., Korbeľ M. (Bratislava)

Rizikové faktory poranenia svalov panvového dna u žien po vaginálnom pôrode po cisárskom reze
Melníková L., Ostatníková M., Doležal P., Záhumenský J. (Bratislava) .

Faktory ovplyvňujúce spôsob vedenia pôrodu u žien s viacplodovou graviditou
M. Ostatníková, L. Melníková, J. Záhumenský (Bratislava) 

Ruptura aneurysmatu lienální tepny v graviditě

Buláková S., Pilka R. (Olomouc)

Akutní postpartální inverze dělohy s laparotomickou repozicí – kazuistika
Uhlířová M., Málek M. (Třebíč)

Utajené tehotenstvo u rodičky s akútnou leukémiou a plodom so situs viscerum inversus
Lipčei G., Tóth D., Tomiq L., Baranovičová B., Nagyová A., Grendelová A., Dudič R., Urdzík P. (Košice)

Eclampsia sine eclampsia
Matoušková J., Málek M.  (Třebíč)

Migrujúca slezina ako komplikácia v gravidite a puerperiu – kazuistika
Križko M. jr.,  Dráb  M.,  Kunochová I., Jezberová M.,  Novák Š.,  Panyko A., Grunt  J., Záhumenský J.  (Bratislava)     

Malformácie durálnych venóznych splavov – skúsenosti z nášho klinického pracoviska

Habánová H., Čunderlík A., Adamec M., Rusňák I. (Bratislava)

Prenatálně diagnostikovaná artrogrypóza
Hermanová K., Durdová V., Ľubušký M., Pilka R. (Olomouc)

Implementace 3D ultrazvukového zobrazení corpus callosum a vermis cerebella při podrobném hodnocení morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství
Maděrková Tozzi M., Frisová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (Olomouc)

Neimunní hydrops plodu
Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Ľubušký M. (Olomouc)

Atrezie tlustého střeva u plodu s hemivertebrou
Durdová V., Kratochvílová T., Ľubušký M. (Olomouc)

Placentární mezenchymální dysplázie (PMD)
Abulkasim S. (Český Krumlov)

Patológie kolagénu v gravidite so zameraním na osteogenesis imperfecta
Borošová M., Záhumenský J. (Bratislava) 

Ultrazvuková hysterosalpingografie (HyCoSy)
Středa R. (Pardubice)

Význam vzostupu koncentrácií séroveho hCG ako prediktora úspešnosti tehotenstva po IVF
Balasičová K., Kraus A., Peterová L., Nykolaichuk R., Toporcerová S. (Košice)

Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické využití – výběr a příprava blastocyst
Ventruba P., Souralová T., Ješeta M., Žáková J., Lousová E., Mekiňová L., Koutná I., Hampl A. (Brno)

Paternální perinatální deprese
Pavlasová K. (Frýdek-Místek)

Štandardizovaný pacient v pôrodnej asistencii
Maskálová E., Mazúchová L., Kelčíková S., Urbanová E., Bašková M., Ďuríčeková B., Škodová Z., Bánovčinová Ľ. (Martin)

Změny v operačním postupu při implementaci konceptu sentinelové uzliny u karcinomu děložního hrdla GPK FN Brno a LF MU
Viktora L., Felsinger M., Minář L., Weinberger V., Jandáková E., Hausnerová J. (Brno) 

Generálny partner Hlavní partneri Partneri