PROGRAM

PIATOK 21.6.2019
dopoludnie
PERINATOLÓGIA
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

popoludnie
AKTUÁLNE PROBLÉMY V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE
Prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
MUDr. Erik Dosedla, PhD.
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

počas celého dňa
SEKCIA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
Doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
Petra Pařízková

SPOLOČENSKÝ VEČER
GALAVEČER
Termín: piatok 21.jún 2019
Začiatok: 19:30 hod.
Trvanie večierka: 01:00 hod.
Cena vstupenky: 80 € / vstupenka
Miesto: Stará Tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

Viac informácií nájdete TU

SOBOTA 22.6.2019
dopoludnie
ONKOGYNEKOLÓGIA
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.
MUDr. Tibor Bielik PhD.
MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

popoludnie
REPRODUKČNÁ
MEDICÍNA
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
MUDr. Martin Petrenko
MUDr. Peter Harbulák, PhD.
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

SPOLOČENSKÝ VEČER
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Termín: sobota 22.jún 2019
Začiatok: 19:00 hod.
Dĺžka predstavenia: 120 min.
Cena vstupenky: 10 € / vstupenka

NEDEĽA 23.6.2019
dopoludnie
UROGYNEKOLÓGIA
Doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

PIATOK 21.6.2019 – NEDEĽA 23.6.2019
počas celého kongresu
POSTEROVÁ SEKCIA
Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., Prof. MUDr. Jiří Špaček Ph.D.

Generálny partner

Hlavní partneri


Partneri