sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

ODBORNÝ PROGRAM

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

PIATOK 17. 5 . 2024

8:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

SEKCIA A
09:00 Spoločné otvorenie kongresu

09:15 – 10:45

Blok: Onkogynekológia I.

Predsedníctvo: Miloš Mlynček, Mikuláš Redecha, Michael Halaška

Mamologický program Gyn.-pôr. kliniky FN Trenčín (10 min.)
Zboray K., Dibák D. (Trenčín)

Personalizovaný prístup v manažmente karcinómu prsníka (10 min.)
Feriancová M. (Bratislava)

Extramamárna Pagetova choroba vulvy (8 min.)
Školka R., Sýkora A., Dókuš K. (Banská Bystrica)

Príspevok k analýze súčasného stavu diagnostiky a liečby rakoviny krčka maternice (8 min.)
Potančok B. (Komárno)

Rakovina krčka maternice v tehotnosti (10 min.)
Redecha M., Mlynček M., Cako M., Hammerová Ľ., Hamranová N., Križko M., Gábor M. (Bratislava)

Unikátne riešenie stratovej lézie močovodu podmienenej gynekologickou onkológiou (8 min.)
Bielik T., Miklušica J., Šrobová T., Vlčáková D., Martinček V., Tomša L., Biringer K. (Martin)

Vzdelávanie v onkogynekológii na Slovensku – súčasnosť, perspektíva. (10 min.)
Klačko M., Babala P., Mikloš P., Fekete P., Počarovský P., Tarbajová M., Dvorecká D., Mikolášik A. (Bratislava)

Kedy je čas odložiť skalpel? (8 min.)
Mlynček M. (Bratislava)


10:45 – 11:30

Sympózium podporené spoločnosťou Gedeon Richter 

Nová možnosť v liečbe symptómov a rekurencie endometriózy
Bielik T. (Martin)

Uplatnenie estetrolu v klinickej praxi
Nižňanská Z. (Bratislava)

11:30 – 11:45 prestávka


11:45 – 13:15

Blok: Onkogynekológia II.

Predsedníctvo: Miloš Mlynček, Mikuláš Redecha, Michael Halaška 

PET CT v onkogynekológii (20  min.)
Balogová S. (Bratislava) 

From Shauta to SHAPE: The evolution of the surgical treatment of cervical cancer (20 min.)
Tamussino K. (Graz)

Onkologická léčba v graviditě (20 min.)
Halaška M. (Praha) 


13.20 – 13.40

Sympózium podporené spoločnosťou Nimotech

Využitie umelej inteligencie AI v ultrazvukovej diagnostike
Szpyrc B. (Brno)

13:00 – 14:30 obed

14:00 – 17:00

Blok: Perinatológia

Predsedníctvo: Peter Kaščák, Mirko Zibolen, Erik Dosedla,
Marián Kacerovský

Cisársky rez v II. dobe pôrodnej (8 min.)
Kaščák P. (Trenčín) 

Diagnostika a intrauterinná liečba myelomeningocele otvoreným chirurgickým prístupom u slovenských pacientok v rokoch 2017 až 2024 (8 min.)
Dráb M., Horn F., Gerová M., Jezberová M., Papcun P., Záhumenský J., Moehrlen U. (Bratislava, Zürich)

Preeklampsia – globálny medicínsky problém (15 min.)
Prednáška podporená spoločnosťou  ROCHE SLOVENSKO
Dosedla E. (Košice) 

Idiopatické krvácení ve II. trimestru těhotenství (15 min.)
Kacerovský M. (Most) 

Novorodenecký skríning v 21.storočí (15 min.)
Zibolen M. (Martin)

Dôsledky perinatálnej asfyxie v ére terapeutickej hypotermie (15 min.)
Časnocha Lúčanová L. (Martin) 

Prepad pôrodnosti v Slovenskej republike (8 min.)
Dosedla E., Ballová Z., Gašparová P. (Košice)

Synergizmus peripartálneho podávania antidepresív a opioidov v potenciácii respiračného útlmu novorodenca (8 min.)
Ďuračková L., Korňanová E., Frühwaldová L., Križko M. ml., Redecha M. ml. (Bratislava)

Abnormálne invazívna placenta – aktuálna výzva v pôrodníctve (8 min.)
Ballová Z., Gašparová P., Dosedla E. (Košice) 

Diagnostika a manažment spektra placenta accreta pri nízkonasadajúcej placente na zadnej stene (8 min.)
Koshova N., Šebová A., Mikuláš J., Križko M. ml. (Bratislava) 

Pohybová aktivita v těhotenství (15 min.)
Kacerovský M. (Most) 

Prenatálna ultrazvuková diagnostika u obéznych a extrémne obéznych matiek (8 min.)
Ditte M., Cupaník V., Gregušová K., Koreňová J. (Bratislava)

Vplyv spôsobu pôrodu na epigenetické zmeny u novorodencov – súčasné poznatky (8 min.)
Turcsányiová Z., Dosedla E. (Košice) 

Faktory ovplyvňujúce perinatálnu mortalitu a závažnú morbiditu plodov s včasnou rastovou reštrikciou – analýza klinického súboru (8 min.)
Václavová Z., Borovský M., Chovancová D., Hartmannová I. (Bratislava) 

Nové možnosti v liečbe tehotenskej nevoľnosti a vracania (15 min.)
Prednáška podporená spoločnosťou EXELTIS SLOVAKIA
Kaščák P. (Trenčín)

Analýza pôrodov dvojčetných tehotností za obdobie rokov 2010 – 2022 (8 min.)
Záhumenský J., Ostatníková M., Papcun P. (Bratislava)

17:00 – 17:15 prestávka

17:15 – 18:45

Blok: Ambulantná gynekológia

Predsedníctvo: Jozef Jendrušák, Ján Hruška

Optimalizace hormonální léčby estrogenního deficitu (12 min.)
Fait T. (Praha-Motol)

Úskalia liečby CIN (10 min.)
Potančok B. (Komárno)                       

Kam smeruje cytológia – aktuálne výzvy (10 min.)
Šidlová H. (Bratislava)

Poznámky k postupom skríningu karcinómu krčka (10 min.)
Hruška J., Jendrušák J. (Ružomberok, Banská Bystrica)

Triple negatívny karcinóm prsníka – „čierna mora“ v sonografii prsníka (10 min.)
Janek Ľ., Spodniaková B. (Šamorín)

Od Hippokrata po Femtech – vývoj vedomostí o ženskej reprodukcii vedúci k využívaniu moderných technológií na selfmonitoring gynekologického zdravia (10 min.)
Gerová M., Dráb M. (Bratislava)

Etické aspekty a úvahy týkající se dobrovolně bezdětných žen v ordinacích gynekologů (10 min.)
Coufalová P., Přikrylová Kučerová H. (Brno) 

 

SEKCIA B

09:15 – 10:45

Blok:  Pôrodná asistencia I.

Predsedníctvo: Elena Drapáčová, Adriana Nemčoková, Adriana Repková

Postoje tehotných žien a pôrodných asistentiek k starostlivosti v komunite (8 min.)
Matulníková Ľ., Dorazilová R. (Nové Zámky)

Licencované pôrodné asistentky – súčasť komunitnej starostlivosti PSK (13 min.)
Hrindová T. (Michalovce)

Autonómia pôrodnej asistencie (8 min.)
Kožíková A., Lengyelová K., Biróová R. (Bratislava)

Starostlivosť o fyziologickú tehotnú rodičku – šestonedieľku pôrodnou asistentkou (28 min.)
Uderianová J., Ziane S. (Brusel)

Cisársky rez na žiadosť rodičky (8 min.)
Malíková M. (Banská Bystrica)

Aktívna časť II. doby pôrodnej u fyziologickej rodičky: od zaužívaných postupov k evidence based (13 min.)
Martinčeková A. (Martin)  

10:45 – 11:00 prestávka


11:10 – 12:30

Blok: Pôrodná asistencia II.

Predsedníctvo: Elena Drapáčová, Adriana Nemčoková, Adriana Repková

Príklady dobrej praxe v situácii prenatálnej a perinatálnej straty (13 min.)
Kubíny L., Hajster Vozárová Z. (Banská Bystrica)

Pôrodná asistencia a podpora žien s prenatálnou stratou (8 min.)
Repková A., Gašparovičová M. (Bratislava)

Posudzovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti: minimum pre prax (28 min.)
Moravanský N. (Bratislava)

Úvod do tejpování žen v těhotenství a po porodu (23 min.)
Nedoma T., Brno

Úloha pôrodnej asistentky v podpore dojčenia (8 min.)
Cifríková R., Bašková M. (Martin)


20:00 – 01:00 GALAVEČER – A4 STUDIO

SOBOTA 18. 5. 2024

SEKCIA A

08:30 – 11:00

Blok: Live surgery

Predsedníctvo: Gaby Moawad, Karol Dókuš, Vladimír Kališ

11:00 – 12:30

Blok: Urogynekológia

Predsedníctvo: Peter Urdzík, Ján Galád 

Chirurgická korekcia ruptúry análneho zvierača – naše skúsenosti (15 min.)
Rušavý Z. (Plzeň)

Laparoskopická sakropexia vs sakrospinózna fixácia – design štúdie SAME (15 min.)
Mašata J., Urdzík P., Pilka R., Krofta L., Hympánová-Hájková L., Kališ V., Němec M., Fučík T., Hubka P., Benická A., Rušavý Z., Smažinka M., Havíř M., Dvořák J. (SR, ČR)

Hodnotenie perioperačných a včasných pooperačných komplikácií v randomizovanej štúdii – SAME (7 min.)
Urdzík P., Pilka R., Krofta L., Hympánová-Hájková L., Kališ V., Němec M., Fučík T., Hubka P., Benická A., Rušavý Z., Smažinka M., Havíř M., Dvořák J., Mašata J. (SR, ČR)

Porovnanie úspešnosti laparoskopickej sakropexie vs sakrospinóznej fixácie s native tissue repair v 12 mesačnom sledovaní štúdie – SAME (7 min.)
Vidoman M., Kališ V., Hubka P., Krofta L., Hympánová-Hájková L., Pilka R., Benická A., Urdzík P., Němec M., Rušavý Z., Mašata J. (SR, ČR)

Porovnanie vplyvu jednotlivých metód rehabilitácie panvového dna na únik moču u žien (7 min.)
Kopčan B., Urdzík P. (Trenčín, Košice)

Meranie intravaginálneho a a intraabdominálneho tlaku prístrojom FemFit(R) počas športových aktivít – pilotná štúdia (7 min.)
Hagovská M., Buková A., Švihra J. (Košice, Martin)

10 rokov laparoskopickej sakrohysteropexie na GPK UNLP a UPJŠ (7 min.)
Lipčei G., Tóth D., Tomiq L., Mikulová V., Nagyová A., Baranovičová B., Grendelová A., Dudič R., Urdzík P.  (Košice)

Liečba recidivujúcej stresovej inkontinencie moču u žien (7 min.)
Galád J., Králik J., Pelecháčová-Galádová E. (Sliač)

Možnosti konzervatívnej liečby stresovej inkontinencie moču (7 min.)
Spodniaková B., Balažovjechová B., Škovran M., Hollý I. (Bratislava)

12:30 – 13:30 obed


13:00 – 14:30

Blok: Minimálne invazívna gynekológia 

Predsedníctvo: Karol Dókuš, Michal Mára, Vladimír Kališ, Gaby Moawad

Limity reprodukční chirurgie (17 min.)
Mára M. (Praha)

Minimálne invazívna kolorektálna resekcia pre infiltrujúcu endometriózu s natural orifice specimen extraction (NOSE) technikou (10 min.)
Bielik T., Adámik M., Tomša L., Martinček V., Veščičík P., Biringer K. (Martin)

Současné možnosti robotické, laparoskopické a transvaginální urogynekologie (17 min.)
Kališ V. (Plzeň)

Totálna infralevátorová robotická exenterácia panvy – multidisciplinárny endoskopický prístup (10 min.)
Hudec B., Dókuš K., Šinkovič L., Babela J., Školka R. (Banská Bystrica)

The value of daVinci in endometriosis surgery (25 min.)
Moawad G. (Washington)

14:30 – 14:45 prestávka 


14:45 – 16:15

Blok: Aktuálne otázky gynekológie 

Predsedníctvo: Alexandra Krištúfková, Erik Dosedla

Možnosti využitia umelej inteligencie v gynekológii a pôrodníctve (12 min.)
Lukáč Š. (Ulm)

Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú transrodovú osobu (12 min.)
Vašečková B. (Bratislava)

Štandardný diagnostický a terapeutický postup: Anémia v tehotnosti – diagnostika, liečba a prevencia (12 min.)
Krištúfková A., Borovský M. (Bratislava)

Štandardný diagnostický a terapeutický postup: Prezervácia fertility u dievčat v detskom a adolescentnom veku z onkologických aj neonkologických indikácii (12 min.)
Nižňanská Z. (Bratislava)

Výživa v tehotnosti – aktuálne pohľady na aktívne vyšetrovanie vitamínov v tehotenstve (12 min.)
Krištúfková A. (Bratislava)

Domáce pôrody (12 min.)
Dosedla E. (Košice) 


počas celého trvania kongresu

E-POSTERY

Predsedníctvo: Kamil Biringer, Alexandra Krištúfková, Peter Urdzík, Robert Dankovčík, Mikuláš Redecha, Marián Kacerovský

1. Zmeny proteómu monocytov CD14 periférnej krvi u pacientiek s Luminal A podtypom karcinómu prsníka
Tóth D., Tomiq L., Lipčei G., Dudič R., Urdzík P., Šulíková M., Bober P., Sabo J. (Košice)

2. Rekurentný granulózobunkový nádor ovária
Pavlák D., Školka R., Dókuš K. (Banská Bystrica)

3. Chorioangióm – najčastejší netrofoblastický tumor placenty
Tomová K., Uhliarová J., Barboríková P., Jezberová M., Dókuš K. (Banská Bystrica)

4. Tehotenstvo 3. milénia: Aktívne monitorovanie vitamínov a minerálnych látok v tehotenstve s využitím technológie suchej kvapky krvi
Koprdová K., Krištúfková A. (Bratislava)

5. Význam chorioidálnych plexov v prvotrimestrálnej neurosonografii
Turňová P., Jánošová S., Dankovčík R. (Košice)

6. Prístup k bezpečným a zákonným možnostiam prerušenia tehotenstva v Európe
Gašparová P., Ballová Z., Dosedla E. (Košice)

7. In vitro 3D model ľudského trofoblastu
Gašparová P., Bačenková D., Ballová Z., Turcsányiová Z., Sitáš M., Trebuňová M., Dosedla E. (Košice)

8. Prenatálna diagnostika Milroyovho syndrómu
Ballová Z., Gašparová P., Sitáš M., Dosedla E. (Košice)

9. Obezita ako komplikujúci faktor tehotnosti
Margetíny A., Budinský P., Krištúfková A. (Skalica, Bratislava)

10. Raritná komplikácia po TOT
Škovran M., Spodniaková B., Hollý I., Redecha M., Šebová A., Husárová M., Hamranová N. (Bratislava)

11. Dôležitosť estetickej gynekológie
Fecmanová D., Krištúfková A. (Bratislava)

12. Adenosarkóm krčka maternice pôvodne interpretovaný ako myoma nascens
Tomiq L., Benický M., Lipčei G., Tóth D., Baranovičová B., Mikulová V., Urdzík P. (Košice)

13. Laserová endoskopická liečba v gynekológii
Dugátová M., Korňanová E. (Bratislava)

14. Intrauterinná fetálna transfúzia pre anti-Kell aloimunizáciu
Tomová K., Dókuš K. (Banská Bystrica)

15. Kedy je vhodné otehotnieť po myomektómii: mali by sme odporúčať minimálny časový interval?
Bieliková L., Kováčová A., Dókuš K. (Banská Bystrica)

16. Poranenie močových ciest v gynekologickej laparoskopii pre benígnu indikáciu
Sýkora A., Hudec B., Farra R., Dókuš K. (Banská Bystrica)

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery