sgps kongres 2023 sgps kongres 2023

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU

  • Gynekologická onkológia
  • Gynekologická neonkologická liečba
  • Gynekologická operačná liečba – ,,live surgery“
  • Pôrodníctvo a pôrodná asistencia
  • Ambulantná gynekológia a pôrodníctvo
  • Pôrodníctvo a neonatológia
  • Štandardné diagnostické a terapeutické postupy
  • Mamológia
  • Forenzné problémy v gynekológii a pôrodníctve
  • Neatestovaní gynekológovia a pôrodníci

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM

Piatok 12. 5. 2023

Sekcia A

Gynekologická onkológia I. 

Koordinátori: 
Miloš Mlynček, Peter Babala

Gynekologická onkológia II. 

Koordinátori: 
Peter Kaščák, Mikuláš Redecha

Gynekologická neonkologická liečba I. 

Koordinátori: 
Tibor Bielik, Igor Slezák

Gynekologická neonkologická liečba II. 

Koordinátori: 
Peter Urdzik, Miroslav Borovský

Sekcia B

Gynekologická operačná liečba – „live surgery“

Koordinátori: 
Tibor Bielik, Kamil Biringer

Pôrodníctvo a pôrodná asistencia I. 

Koordinátori: 
Martina Bašková, Alexandra Krištúfková

Pôrodníctvo a pôrodná asistencia II. 

Koordinátori: 
Adriana Repková, Eva Urbanová

Ambulatná gynekológia a pôrodníctvo 

Koordinátori: 
Ján Hruška, Jozef Jendrušák

Sobota 13. 5. 2023

Sekcia A

Pôrodníctvo a neonatológia I. 

Koordinátori: 
Peter Kaščák, Mirko Zibolen

Pôrodníctvo a neonatológia II. 

Koordinátori: 
Jozef Záhumenský, Darina Chovancová

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy 

Koordinátor: 
Jozef Záhumenský

Sekcia B

Mamológia 

Koordinátori: 
Kamil Pohlodek, Erik Kúdela

Forenzné problémy v gynekológii a pôrodníctve 

Koordinátori: 
Peter Kováč, Jozef Adam

Neatestovaní gynekológovia a pôrodníci

Koordinátori: 
Pavel Doležal, Adam Adamec

Odborný program pripravujeme…

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri