-->

PREDBEŽNÝ PROGRAM

Piatok 21.6.2019

8:00
Registrácia účastníkov

INCHEBA / HALA A

9:00 – 10:30

Onkogynekológia I.

Koordinátori: Miloš Mlynček, Radovan Turyna, Tibor Bielik, Jaroslav Klát

Objemová a tvarová analýza konizátu
15 min.
Turyna R., Koutná K., Seidlová K., Hozman J., Feyereisl J. (Praha)

Úloha vaginálneho mikrobiómu a imunitného systému v patogenéze cervikálnych prekanceróz
15 min.
Kudela E. (Martin)

Infekce lidským papilomavirem: molekulární, buněčné a klinické aspekty
8 min.
Hajduch M., Koudeláková V., Jaworek H. (Olomouc )

Výsledky studie HPVPro – srovnání HPV detekce u cervikálních a cervikovaginálních stěrů
8 min.
Koudeláková V., Jaworek H., Uvírová M., Hajdúch M. (Olomouc )

Maligní formy gestační trofoblastické nemoci: odvrácená tvář trofoblastu
15 min.
Utracká E., Šafář P., Feyereisl J. (Praha)

Fertilitu zachovávajúci prístup pri low malignant potential tumoroch (BOT)
10 min.
Bielik T., Martinček V., Ňachajová M., Hederová M., Žubor P. (Martin)

10:30 – 10:45
prestávka

10:45 – 12:00

Onkogynekológia II.

Koordinátori: Miloš Mlynček, Radovan Turyna, Tibor Bielik, Jaroslav Klát

ERAS protokol v onkogynekológii
12 min.
Klát J. (Ostrava)

Metylačné prediktory hyperplastického endometria a karcinómu endometria
8 min.
Danková Z., Dvorská D., Braný D., Ňachajová M., Meršáková S., Fiolka R., Kozubík E., Bielik T., Biringer K., Šimová D., Vlčáková D., Grendár M., Danko J., Višňovský J., Kaloman M., Lasabová Z., Žúbor P. (Martin)

High grade – endometriálny stromálny sarkóm – nozologická jednotka, ktorá sa v súčasnosti rozpadá na viacero samostatných jednotiek
8 min.
Ondič O., Štiková Z., Ptáková N., Bouda J., Kosťun M., Michal M. (Plzeň)

Inflamatórny myofibroblastický tumor maternice – raritný nádor, ktorý imituje leiomyosarkóm klinicky i histologicky
8 min.
Ondič O., Ptáková N., Štiková Z., Kosťun J., Bouda J. (Plzeň)

Možnosti značení lymfatických uzlin v axile a implementace selektivní disekce axily u pacientek s karcinomem prsu
8 min.
Dostálek L., Pavlišta D. (Praha)

Perspektívy výchovy onkogynekologických operatérov
10 min.
Mlynček M. (Nitra)

12:00 – 13:00

Efektívne prírodné riešenia – trendy súčasnosti
Sympózium s podporou spoločnosti EXELTIS

Koordinátor: Miroslav Borovský

Prírodný, mikronizovaný progesterón v manažmente porúch menštruačného cyklu, hroziaceho potratu a prevencii predčasného pôrodu
Záhumenský J. (Bratislava)

Subklinická hypotyreóza, infertilita a gravidita – interdisciplinárny prístup využitia myo-inozitolu
Vaňuga P. (Ľubochňa)

Indukcia ovulácie pri PCOS s podporou inozitolov
Grossová M. (Bratislava)

Vaginálna aplikácia myo-inozitolu ako doplnok kompletného, systémového i lokálneho riešenia porúch plodnosti u páru
Turčan P. (Olomouc)

Kino – prezentačné video mechanizmu pôsobenia myo-inozitolu

12:30 – 14:00
obed

14:00 – 15:30

Aktuálne otázky v gynekológii a pôrodníctve I.

Koordinátori: Vladimír Dvořák, Pavol Žúbor, Martin Procházka, Erik Dosedla

CRP-biomarker bezpečného ukončenia pooperačnej hospitalizácie po gynekologických operáciách
8 min.
Mlynček M., Sollár T., Kubalová M., Hanzelová V. (Nitra)

Léčba stresové inkontinence v ambulantním režimu bez celkové anestezie
8 min.
Žalmanová S., Šottner O. (Brno)

Possibilities to combine Ob&Gyn clinical duties with experimental research
8 min.
Matousek M., Colin Carati Ass Dean (Gothenburg)

Edukační a diskusní platforma HPV college – co nabízí a jak se zapojit
8 min.
Dvořák V. (Brno)

Neinvazívne prenatálne testovanie na úrovni celého genómu – už dnes?
12 min.
Minárik G. (Bratislava)

Jak zvýšit šance, že vaše publikace bude přijata?
8 min.
Procházka M., Křepelka P. (Olomouc, Praha)

Analýza voľnej cirkulujúcej DNA – od prenatálneho skríningu k onkológii
12 min.
Szemes T. (Bratislava)

Metody ke zlepšení komunikačních dovedností zdravotníků při kontaktu s rodinami s Downovým syndromem
8 min.
Novotná M., Gaillyová R., Trusková P., Vrbková J. (Brno)

15:30 – 16:00
prestávka

16:00 – 17:30

Aktuálne otázky v gynekológii a pôrodníctve II.

Koordinátori: Vladimír Dvořák, Pavol Žúbor, Martin Procházka, Erik Dosedla

Assessment and management of women at high familial breast cancer risk: from guidelines to clinical practice
8 min.
Lammert J., Skandarajah A.R., Shackleton K., Calder P., Thomas S., Lindeman G.J., Bruce G. Mann (Mníchov)

Umíme (si) přiznat chybu?
8 min.
Pavlišta D. (Praha)

Postoj mladých žen v ČR k hormonální antikoncepci
8 min.
Křepelka P., Dvořák V., Fait T. (Praha, Brno)

Laser v gynekologické ambulanci – zkušenosti našeho Centra
8 min.
Žalmanová S., Dvořáková M. (Brno)

Neubližujme pacientkám s endometriózou
8 min.
Drahoňovský J., Hanáček J., Feyereisl J. (Praha)

Nesoudíme. Pomáhame
8 min.
Ucháč R., Trajerová J. (Praha)

Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci – 10 let zkušeností
8 min.
Kovář P. (Havířov, Ostrava)

Intrathékální aplikace Morphinu jako nejúčinnější metoda pooperační analgézie u velkých gynekologických výkonů
8 min.
Veselá K., Stern M., Halaška M. (Praha)

Kam smeruje liečba migrény u žien
12 min.
Jurčaga F. (Bratislava)

19:30
Spoločenský večer, Stará tržnica

Termín: piatok 21.jún 2019
Začiatok: 19:30 hod.
Trvanie večierka: 01:00 hod.
Cena vstupenky: 80 € / vstupenka
Miesto: Stará Tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

Viac informácií nájdete TU

Sobota 22.6.2019

INCHEBA / HALA A

9:00 – 10:30

Perinatológia I.

Koordinátori: Miroslav Korbeľ, Antonín Pařízek, Jozef Záhumenský, Ladislav Krofta

Vývoj pánve a vliv na porod–bipedálně encefalizační konflikt
15 min.
Krofta L. (Praha)

Dispenzární péče v těhotenství – jak dále
15 min.
Ľubušký M. (Olomouc)

Vaginální porod a jeho vliv na pánevní dno
15 min.
Feyereisl J., Krofta L. (Praha)

Bude sa rodiť vaginálne alebo abdominálne?
15 min.
Záhumenský J. (Bratislava)

10:30 – 10:45
prestávka

10:45 – 12:30

Perinatológia II.

Koordinátori: Miroslav Korbeľ, Antonín Pařízek, Jozef Záhumenský, Ladislav Krofta

Máme léčit porodní bolest?
10 min.
Pařízek A. (Praha)

Gravidita u adolescentiek – aktuálny stav v SR a v ČR v kontexte európskych pomerov
10 min.
Nižňanská Z., Neumannová H. (Bratislava, Praha)

Gravidita v pokročilom veku
10 min.
Kaščák P., Korbeľ M. (Trenčín, Bratislava)

Liší se doporučené postupy o intrapartální péči podle WHO 2018 od doporučení ČGPS?
10 min.
Přáda J., Pařízek A. (Praha)

PRAGUE QUiPP Study – nový nástroj na predikci predčasného porodu
12 min.
Pařízek A., Koucký M., Šimják P. (Praha)

Úskalia a výhody substitúcie železa (menej je niekedy viac)
12 min.
Juríček R., Luptáková E. (Bratislava)

Pupočníková krv a jej využitie v praxi
12 min.
Mesár P. (Bratislava)

12:30 – 13:30

Sympózium s podporou spoločnosti ROCHE

Koordinátor: Martin Redecha

Aktuálny stav skríningu karcinómu maternicového krčka v Českej republike
Sláma J. (Praha)

Aktuálny stav skríningu karcinómu maternicového krčka na Slovensku
Redecha M. (Bratislava)

Prehľad noviniek v manažmente preeklampsie na podklade nových odporúčaní
Korbeľ M. (Bratislava)

12:30 – 14:00
obed

HALA B / EXPO KLUB

13:00 – 14:00

Blok s podporou spoločnosti Amicus Pharma / Alexion

INCHEBA / HALA A

14:00 – 15:45

Reprodukčná medicína

Koordinátori: Miroslav Borovský, Tomáš Fait, Martin Petrenko, Peter Harbulák, Štepán Machač

Sumplementácia LH počas ovariálnej stimulácie hyporespondentných pacientok
12 min.
Harbulák P. (Bratislava)

Third-party reproduction z pohledu „Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts from living or deceased donors“
7 min.
Konečná H., Svatoš R., (České Budejovice)

Úloha estrogénov v asistovanej reprodukcii
12 min.
Švecová I., Galo S., Harbulák P. (Žilina, Bratislava)

Dydrogesterón v živote ženy
12 min.
Borovský M. (Bratislava)

Ultrazvuková diagnostika a incidence vrozených vývojových vad dělohy u žen s poruchou reprodukce léčených v IVF centru
7 min.
Smetanová D. (Praha)

Liečba neplodnosti u žien nad 39 rokov
7 min.
Toporcerová S., Liptáková Z., Balasičová K., Urdzík P. (Košice)

Benefit versus kontra produkcia adjuvantnej alopatie pre úspešnosť IVF, alebo „nevíš co pacientu dáti, predpiš kalii iodati“
7 min.
Herman M. (Košice)

Strategie komunikace při výběru antikoncepce
12 min.
Křepelka P., Fait T., Dvořák V. (Brno, Praha)

Hormonální substituční terapie a její alternativy v léčbě akutního klimakterického syndromu
12 min.
Fait T. (Praha)

15:45 – 16:00
prestávka

16:00 – 17:30

Urogynekológia

Koordinátori: Ivan Hollý, Alois Martan, Peter Urdzík, Jaroslav Mašata

Ideologie přirozeného porodu-ohrožuje ženy a děti
15 min.
Krofta L., Feyereisl J. (Praha)

Súčasný pohľad na riešenie zostupu panvových orgánov
15 min.
Urdzík P. (Košice)

Pánevní neuralgie a jejich operační řešení
15 min.
Mašata J. (Praha)

Chronická bolesť v podbrušku pri negatívnom laparoskopickom náleze
8 min.
Brenišin M. sen, Brenišin M. jr. (Poprad)

Možnosti ambulantní urogynekologie
8 min.
Adamík Z. (Vsetín)

Bulky prolaps maternice a jeho operačné riešenie – kazuistika
8 min.
Urdzík P., Dudič R., Kuncová B., Nagyová A., Tóth D. (Košice)

19:00
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava

Termín: sobota 22.jún 2019
Začiatok: 19:00 hod.
Dĺžka predstavenia: 120 min.
Cena vstupenky: 10 € / vstupenka

Viac informácií nájdete TU

Fotografie z predstavenia nájdete TU

Nedeľa 23.6.2019

INCHEBA / HALA A

9:00 – 10:30

Perinatológia III.

Koordinátori: Peter Kaščák, Radovan Vlk, Zuzana Nižňanská, Zdeněk Žižka

Ovlivní perinatální mortalitu detekce pozdní růstové restrikce?
12 min.
Vlk R. (Praha)

Porodnictví v době liberální demokracie, aneb kde dnes rodit
10 min.
Pařízek A. (Praha)

Úskalí indukce porodu: metody a výsledky perinatologického centra
10 min.
Přáda J., Pařízek A. (Praha)

Závažná akútna materská morbidita v SR v rokoch 2012 – 2017
10 min.
Krištúfková A., Korbeľ M., Daniš J., Lévayová B., Borovský M. (Bratislava)

Těžká onemocnění plodu diagnostikovaná a řešená ve III. trimestru
10 min.
Žižka Z., Břešťák M., Calda P. (Praha)

VVCH u gemín na našej klinike – päťročný materiál
10 min.
Čunderlík A. (Bratislava)

10:30 – 10:45
prestávka

10:45 – 12:15

Perinatológia IV.

Koordinátori: Peter Kaščák, Radovan Vlk, Zuzana Nižňanská, Zdeněk Žižka

Prenatálne a postnatálne aspekty neskorej intrauterinnej rastovej reštrikcie
8 min.
Korňanová E., Václavová Z., Garafová A. (Bratislava)

Sjogrenov syndróm a tehotnosť: manažment ochorenia a vplyv na plod
8 min.
Lacková E., Tarabčáková L., Čunderík A., Rusňák I. (Bratislava)

Tumory srdca plodu na našej klinike v sledovanom období rokov 2008 – 2018
8 min.
Habánová H., Čunderlík A., Rusňák I. (Bratislava)

Extra-abdominálna varikozita pupočníkovej žily na ultrazvuku ako prenatálny znak vrodenej lamelárnej ichtyózy novorodenca
8 min.
Laučeková Z., Biskupská Boďová K., Bielik T., Ňachajová M., Kúdela E., Fiolka R., Kulkovská T., Vlčáková D., Šimová D., Žúbor P. (Martin)

USG diagnostika CMV infekcie plodu a manažment tehotnosti
8 min.
Gažová B., Provazníková Z., Harbuláková M., Čunderlík A. (Bratislava)

Deset let zkušeností s péčí o těhotné s diabetem 1. typu – analýza
8 min.
Šimják P., Anderlová K., Krejčí H., Krejčí V., Pařízek A. (Praha)

Prínos dopplerovského vyšetrenia ciev maternice v šestonedelí
8 min.
Závodská M., Cupaník V., Ditte M. (Bratislava)

Úloha folátů a vitaminu D pro imunitní funkce organismu v těhotenství
8 min.
Koucký M., Hrbáčová H., Černý A., Šimják P., Pařízek A. (Praha)

12:15 – 12:30
Ukončenie konferencie

Piatok 21.6.2019 – Nedeľa 23.6.2019

počas celého kongresu

POSTEROVÁ SEKCIA
Igor Rusňák, Pavel Ventruba, MUDr. Kamil Biringer, Jiří Špaček

počas dňa
1. Porovnaní prevalence cervikální, anální a orální HPV infekce u žen s a bez těžké cervikální léze
Nipčová M., Sláma J., Zikán M., Sehnal B. (Praha)

2. Vplyv antropometrických parametrov matky a plodu na spôsob vedenia pôrodu
Andraščíková Š., Rybárová Ľ., Veselá A. (Prešov)

3. Kouření – hormonální antikoncepce – plicní embolie, kazuistika z Centra pro závislé na tabáku v Praze
Felbrová V. (Praha)

4. Praktické postupy pro akutní stavy v pooperační péči na JIP v gynekologii a porodnictví
Veselá K., Brynda D., Halaška M. J., Stern M.(Praha)

5. Kardiomyopatia v tehotenstve – kazuistika
Brillová M., Horánska M. (Prešov)

6. Spokojnosť žien s pôrodom – validizácia Birth Satisfaction Scale
Nepelová Z., Škodová Z., Mazúchová L. (Martin)

7. C-peptid, VCAM-1, ICAM-1 a fraktalkín u žien počas fyziologickej gravidity (pilotná štúdia)
Brenišin M., Rácz O., Brenišin P., Beňačka R., Gáborová M. (Košice)

8. Spontánně vzniklé hemoperitoneum u těhotné pacientky způsobené rupturou uterinních cév na podkladě endometriózy
Jiráková I. (Svitavy)

9. Zmeny objemu maternice v závislosti od veku žien. Pilotná štúdia.
Bajteková B., Wimmerová S., Rusnáková V.

10. Terapie poporodní diastázy kinesiotapem
Kopuletá V. (Jihlava)

11. HPV a prekanceróza hrdla děložního
Amrillaeva A. (Mělník)

12. Manažment tehotenstva u pacientky v coma vigilae-kazuistika
Brillová M., Horánska M. (Prešov)

13. Operační léčba stresové inkontinence
Špačková B. (Mělník)

14. Elastografia uterotomickej rany v priebehu 6 mesiacov po cisárskom reze
Dosedla E., Turcsaniová Z., Richnavský J., Calda P. (Košice)

15. Polycystická oblička u plodu – manažment gravidity
Harbuláková M., Limbergová L., Čunderlík A., Rusňák I. (Bratislava)

16. Univerzálny skríning T21 a čo s informáciou o fetálnej frakcii pod 5,0% z NIPT
Juhás M., Kilárska K., Genčík M., Rusňák I., Čunderlík A., Stašková A. (Košice)

17. Nefrokalcinóza – manažment ochorenia matky a plodu
Lacková E., Demeš M., Čunderlík A., Rusňák I. (Bratislava)

18. Snížení prematurity a prenatální morbidity po předčasném odtoku plodové vody před termínem porodu
Kolářová V., Huml K., Pilka R. (Olomouc)

19. Asociácia úrovne metylácie promótorových oblastí vybraných tumor-supresorových génov a miery ich expresie v tkanivách leiomyómov tela maternice
Braný D., Ňachajová M., Dvorská D., Višňovský J., Danková Z., Kozubik E., Bielik T., Danko J., Kúdela E., Kulkovská T., Halašová E., Žúbor P. (Martin)

20. Abnormálna invázia placenty v SR v rokoch 2012 – 2015
Lévayová B., Korbeľ M., Krištúfková A., Daniš J., Borovský M. (Bratislava)

21. Analýza závažného popôrodného krvácania v SR v rokoch 2012 – 2016
Daniš J., Korbeľ M., Krištúfková A., Lévayová B., Borovský M. (Bratislava)

22. Diskordantný karyotyp u plodov monozygotných gemín
Václavová Z., Melišová K., Fojtíková M., Zmajkovičová D., Drozdíková S. (Bratislava)

23. Placentárny chorioangióm
Biskupská Boďová K., Laučeková Z., Kúdela E., Fiolka R., Višňovský J., Kozubík E., Šimová D., Vlčáková D., Biringer K., Martinčťek V., Žúbor P. (Martin)

24. Axilárna lymphadenopatia ako prvý symptóm high-grade serózneho karcinómu vajíčkovodu: kazuistika
Kulkovská T., Vlčáková D., Slávik P., Kalman M., Biringer K., Laučeková Z., Bielik T., Danko J., Kúdela E., Kozubík E., Šimová D., Žúbor P. (Martin)

25. Melanocytová kolonizácia a pigmentácia v invazívnom karcinóme prsníka: kazuistika
Vlčáková D., Kulkovská T., Bielik T., Bobrovská M., Laučeková Z., Biringer K., Kúdela E., Kajo K., Danko J., Hederová Gazdačková M., Žúbor P. (Martin, Bratislava)

Generálny partner

Hlavní partneri

Gedeon Richter
medirex group
spadia

Mediálni partneri

Medical Services
acta-medicinae

Partneri

Theramex