sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

V bloku bude prednesený právny pohľad na výhradu svedomia a jej praktické uplatnenie. Prednášky budú venované aj najčastejším forenzným prípadom v našom odbore. Spomenutý bude aj význam adekvátnych informovaných súhlasov pri plánovaných chirurgických výkonoch aj v pôrodníctve. Jedna prednáška bude venovaná etickým otázkam v perinatológii.


Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.,
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.,
Doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD.

koordinátori programu Forenzné a etické otázky

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery