sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Prednášky budú venované najčastejším infekčných ochoreniam u tehotných žien z pohľadu infektológa aj pôrodníka. Jedna prednáška bude venovaná aj bezpečnosti a účinnosti očkovania u tehotných.

Prednesené budú najnovšie poznatky ohľade managementu CMV, toxoplazmózy a Parvovirózy B19 v tehotnosti.

Jedna prednáška bude venovaná aj najnovším poznatkom na poli antibiotickej liečby a v krátkosti budú spomenuté aj liečebné režimy pri najčastejších gynekologických infekciách – cervicitáda, PID a septický stav.


Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.,
Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

koordinátori programu Infekcie v odbore gynekológia

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery